Georges Danloy

advertisement
De 142ste Promotie Sociale en Militaire Wetenschappen
draagt de naam “Generaal-Majoor Baron Georges DANLOY”
Georges Danloy wordt op 9 februari 1911 in Brussel geboren. Hij behaalt een
licentie in de economische en financiële wetenschappen aan de ULB en wordt
vervolgens reserveofficier bij de artillerie. In 1939 wordt luitenant Danloy
opgeroepen en neemt deel aan de Achttiendaagse Veldtocht. Bij de afloop ervan kan
hij zich niet neerleggen bij de nederlaag: hij beslist de strijd voort te zetten en gaat
naar Engeland.
Bij de Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië leidt luitenant, weldra
kapitein Danloy, een peloton en daarna een compagnie fuseliers. Hij wil de strijd zo
snel mogelijk hervatten en slaagt erin het bevel te krijgen over een Belgische eenheid
die deel uitmaakt van de commandotroepen die de Britten aan het oprichten zijn. Na
de meedogenloze commandotraining glansrijk te hebben volbracht, wordt de
Belgische eenheid ingezet in Italië, Joegoslavië, op Walcheren en vervolgens in
Duitsland. Zijn eigen levendig enthousiasme en dat van de mannen die hij traint,
zorgen ervoor dat Georges Danloy overal de mooiste eerbetuigingen ontvangt van de
chefs die hem onder hun orders hebben gehad.
Na de oorlog besluit Georges Danloy in het leger te blijven. Hij wordt majoor,
dan luitenant-kolonel en richt het trainingscentrum voor commando’s op. In 1951
wordt hij de eerste commandant van het nieuw opgerichte Regiment Paracommando.
Vervolgens staat hij aan het hoofd van de Zestiende Infanteriebrigade in Duitsland, en
daarna van de Infanterieschool.
In juli 1964 wordt hij Vleugeladjudant van Koning Boudewijn en op 26
december van datzelfde jaar wordt hij bevorderd tot generaal-majoor. In 1983 brengt
Koning Boudewijn hem de grootste hulde door hem de titel van Baron te verlenen.
Generaal-Majoor Baron Danloy is gestorven in Hoei op 19 oktober 1999.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards