Februari 2016 - Stichting Welzijn Bommelerwaard

advertisement
Nieuwsbrief februari 2016
Gespreksgroep " mantelzorgers onder elkaar"
Stichting Welzijn Bommelerwaard start bij voldoende aanmelding een gesprekskring met de titel:
“Mantelzorgers onder elkaar”
De gesprekskring is bedoeld voor mantelzorgers van alle leeftijden uit de Bommelerwaard. De
eerste bijeenkomst van de kring zal in het teken staan van kennismaken met elkaar. De reeks
bijeenkomsten hebben iedere keer een ander thema, waarvoor de deelnemers zelf ideeën
kunnen aandragen.
Mantelzorgers ervaren dagelijks dat hun taak weliswaar voldoening geeft, maar ook stress en
spanning oplevert. Zij zijn onmisbaar omdat er iemand in hun nabije omgeving in meer of mindere
mate van hun zorg afhankelijk is. Maar deze, soms voortdurende, afhankelijkheid van de
zorgvrager is belastend en kan zelfs benauwend zijn. In veel gevallen hebben mantelzorgers
nauwelijks nog tijd voor zichzelf.
Het kan dan prettig zijn om als mantelzorger je ervaringen te delen met anderen die in dezelfde
situatie zitten, om herkenning te vinden en misschien steun en praktische tips van anderen te
krijgen.
Aanmelden kan telefonisch (0418) 634231 bij Jacomien de Bruin, of via de e-mail:
[email protected]. Deelnemers worden verzocht in de mail hun naam,
telefoonnummer en adresgegevens te vermelden en een korte omschrijving te geven van de zorg
die geboden wordt.
Start : zodra er een groep vol is
Plaats : Zaltbommel
(locatie wordt nog bekend gemaakt)
Tijd : nader overeen te komen
Kosten : € 15,-- (voor alle 6 maandelijkse bijeenkomsten, incl. koffie/thee en kopieerkosten)
Download