Hoe komt het eigenlijk dat je dyslexie krijgt

advertisement
Hoe komt het eigenlijk dat je dyslexie krijgt?
Kinderen en ook volwassenen met dyslexie hebben moeite met leren lezen
en spellen. Hoe dat precies ontstaat weet nog niemand. Maar door veel
onderzoek is wel bekend dat dyslexie al vanaf de geboorte aanwezig is. En
dat het erfelijk is. Dat betekent dat als een van je ouders of opa of oma
dyslectisch is dat jij het ook kan erven. Ook heeft men ontdekt dat de
hersenen in ons hoofd bij dyslectici anders omgaan met het leren van
letters en klanken dan eigenlijk hoort. Als je een vriend tegenkomt of je
ziet een bepaalde kleur dan weet je direct wie dat is of welke kleur het is.
Bij letters en de klanken die daarbij horen lukt dat niet goed. Onze
hersenen zijn erg ingewikkeld en ze werken heel erg snel. Maar heel
eenvoudig uitgelegd zou je de hersenen kunnen vergelijken met een diep
bos. In dat bos lopen eindeloos veel paadjes door elkaar. Over die paadjes
rent de informatie, zoals alle letters en klanken, die je moet leren. Als de
hersenen goed werken hollen de letters en klanken precies over de goede
paadjes naar hun juiste plaats. Dan heb je geen moeite met leren lezen en
spellen. Maar bij kinderen met dyslexie gaat er soms iets mis, de letters
en klanken kunnen bijv. de paadjes moeilijker vinden of ze komen op een
verkeerde plek aan. Of achter bepaalde letters rennen verkeerde klanken.
Daardoor lees of spel je letters en woorden verkeerd en gaat het leren
lezen en spellen veel moeilijker. Het is dus wel bekend dat dyslexie te
maken heeft met het verkeerd lopen van letters en klanken die daarbij
horen. Maar hoe dát nou komt weet men jammer genoeg nog niet precies.
Door veel te lezen en de spellingsregels goed te leren, maar ook toe te
passen op de woorden, kan je steeds beter leren lezen en foutloos leren
schrijven. Dus goed oefenen helpt altijd.
Mevr. Koopman, RT-docent op de Rosa.
Download