Inspiratie bijeenkomst gezonde

advertisement
Inspiratie
bijeenkomst
Gezonde
Wijk
4 maart 2010
Jelmer Krom /
Christine Strous
Samenwerkende Gezondheidsfondsen van
de Vereniging van Fondsenwervende
Instellingen
(VFI = brancheverenging van goede doelen)
Wat is SGF ?
• 18 Gezondheidsfondsen
Aids Fonds; Alzheimer Nederland; Astma Fonds; Diabetes Fonds; Fonds
Psychische Gezondheid; Hersenstichting Nederland; Johanna Kinderfonds;
KNCV Tuberculosefonds; KWF Kankerbestrijding; Maag Lever Darm
Stichting; Nationaal Epilepsie Fonds; Nederlandse Brandwonden Stichting;
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting; Nederlandse Hartstichting;
Nierstichting Nederland; Prinses Beatrix Fonds; Reumafonds;
Revalidatiefonds;
• Achterban: bijna 3 miljoen donateurs
• € 250 miljoen in 2008 ingezameld
Wat doet SGF ?
• Grotere rol door terugtrekkende overheid
• Samenwerking met organisaties van behandelaars en
patiënten.
• Kent ontwikkelingen en knelpunten in volksgezondheid.
• Aanspreekpunt voor overheid en verzekeraars
• Mogelijkheden in onderzoek, voorlichting en zorg door
samenwerking
Invulling beleidsterreinen
• Preventie
– Verankering in het Nederlandse zorgstelsel
– Onderzoek naar opbrengsten selectieve preventie
– Bevorderen onderlinge deskundigheid
• Kwaliteit van zorg
– Platform nieuwe zorg inrichten
– Ondersteuning van psychosociale zorg
Invulling beleidsterreinen
• Kwaliteit van leven
– Onderlinge hulpverlening en zelfmanagement
verstevigen
– Kennis kwaliteit van leven ontwikkelingen
– Arbeidsparticipatie bevorderen
– Verschillen in gezondheid verminderen
• Wetenschappelijk Onderzoek
– Efficiëntere organisatie van onderzoek
– Initiëren van opleiding translationeel onderzoek
– Meer aandacht voor comorbiditeit
Contact met SGF?
Martin de Jong, secretaris
T: 06-28020534
E: [email protected]
I: www.gezondheidsfondsen.nl
• Astma Fonds als maatschappelijke partij
• Arnoud & Ellie
• Gezonde leefomgeving
•
•
•
•
Bewegen; aanbod, zelfmanagement, vergoeding
Roken; horeca, school(plein), stoppen-met-roken
Binnenlucht; scholen, crisis-investering 2009
Buitenlucht; RO, mobiliteit
• Campagne ‘Vuile lucht verziekt je lonen’
• NSL
• Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart
• Lokale maatregelen / GGD’s
• Samenwerking lokaal met Astma Fonds
Sticky poster
• Astma Fonds biedt
•
•
•
•
•
Gemeentelijke aanbevelingen buitenlucht
Persoonlijke gedragsadviezen buitenlucht
Ervaring ‘adoptieschool’ Waalwijk binnenlucht
Advies WMO
Kennis;
» Ervaringskennis
» Wetenschappelijke kennis
» Dossierkennis
• Contact met Astma Fonds
Christine Strous
Tel (033) 4341236
[email protected]
Download