Verhuizing - MHC Dieren

advertisement
MHC Dieren
Buitengewone ALV
25 juni 2015







Overleg afgelopen maanden
Plan
Velden
Clubhuis
Financiën
Doorlooptijd
Voorstel bestuur


Extern
Intern


Gemeente/Kybus
Overige verenigingen op Nieuwland Noord
◦
◦
◦
◦
Uitgangspunten herinrichting sportpark Nieuwland
Samenwerking met andere sportclubs
Multi functionele ruimte
Gezamenlijk gebruik hockeyvelden





Geen multi-functionele ruimte
Geen gezamenlijk gebruik hockeyvelden
Scheiding voortgang proces hockey en
overige verenigingen
Gemeente neemt twee mogelijkheden mee in
aanbesteding
Financieel zo slim mogelijke oplossing

Commissie voor veldkeuze
◦ Voordelen en nadelen verschillende veldtypen
◦ Aanvullende wensen velden

Commissie voor ontwerp clubhuis
◦ Programma van eisen
◦ Architectenkeuze
◦ Eerste ontwerpschets






Gemeenteraad heeft plan in de raad
goedgekeurd
Gemeente heeft aanbesteding uitgevoerd; van
Kessel gaat velden aanleggen
Commissie velden heeft inventarisatie
afgerond
Commissie clubgebouw heeft programma van
eisen en keuze architecten afgerond
Architecten hebben eerste presentatie
gegeven
Taxatie oude opstallen loopt

Twee opties in aanbesteding:
◦ 2 zandvelden
◦ 1 water; 1 zand

Bij definitieve keuze rekening houden met:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Mogelijkheid oppompen water
Onderhoudsproblematiek
Levensduur toplaag velden
Wensen van de trainersstaf
Hergebruik bestaande onderlaag
Financiële randvoorwaarden





Komt tussen de twee velden te liggen
Er wordt gekeken of in de toekomst een klein
oefenveld kan worden ingepast
Er is een bestemmingsplanwijziging nodig
Voor de zomer een verzoek initiatief indienen
bij gemeente
Zelfwerkzaamheid leden bij realisatie op
vrijwillige basis



Maximale investering clubhuis: 350k
Maximale lening bank: 285k
Contributie:
◦ Eerste 3 jaren na verhuizing max. 5% verhoging
◦ Daarna 3% verhoging



Groei ledental naar 414 in 2026-2027
Opbouw van reserve om toplaag zelf te
vervangen
Er wordt gebruik gemaakt van Stichting Ars
Arba voor BTW constructie
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
Leden aantal
380
385
390
395
400
402
404
406
408
410
412
414
Gem. Contributie
175
184
193
203
209
215
221
228
235
240
245
250
Inkomsten-Uitgaven
1.650
2.154
289
2.164
522
672
1.634
2.661
3.254
4.139
4.938
5.710
Liquide middelen
33.744
35.898
36.187
38.351
38.873
39.545
41.179
43.840
47.095
51.234
56.171
61.881
Eigen vermogen
96.244
98.398
98.687 100.851 101.373 102.045 103.679 106.340 109.595 113.734 118.671 124.381
Balans MHC Dieren:
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
Leden aantal
380
385
390
395
400
402
404
406
408
410
412
414
Gem. Contributie
175
184
193
203
209
215
221
228
235
240
245
250
Inkomsten-Uitgaven
1.650
2.154
289
2.164
522
672
1.634
2.661
3.254
4.139
4.938
5.710
Liquide middelen
33.744
35.898
36.187
38.351
38.873
39.545
41.179
43.840
47.095
51.234
56.171
61.881
Eigen vermogen
96.244
98.398
98.687
100.851
101.373
102.045
103.679
106.340
109.595
113.734
118.671
124.381
Liquide middelen
4.501
5.851
7.771
10.261
13.321
16.951
21.151
25.921
31.261
37.171
43.651
50.701
Eigen vermogen
644.501
599.401
554.871
510.911
467.521
424.701
382.451
340.771
299.661
259.121
219.151
202.951
Schulden bank
282.000
267.750
253.500
239.250
225.000
210.750
196.500
182.250
168.000
153.750
139.500
125.250
Balans MHC Dieren:
Balans Ars Herba:




Zomer 2016 worden de velden aangelegd
Indien mogelijk clubhuis gereed; anders
noodvoorziening
Voor de zomer plan voor clubhuis bij de gemeente
Voor de zomer overleg met de gemeente
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Waar komt de ingang
Parkeren
Infra voorzieningen
Veiligheid
Velden
Verdere uitvoering
Overleg met omwonenden

Het bestuur vraagt aan de buitengewone ALV
◦ Om akkoord te gaan met het voorstel om als club te
verhuizen naar de nieuwe locatie op het Nieuwland
◦ Waarbij twee kunstgrasvelden worden aangelegd
(financiering gemeente)
◦ Waarbij een nieuw clubhuis wordt gerealiseerd
(financiering hockeyclub)
◦ Met als randvoorwaarde dat de contributie in de
jaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 met
maximaal 5% worden verhoogd
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards