PERSBERICHT Vught, 25 april 2014 VluchtelingenWerk organiseert

advertisement
PERSBERICHT
Vught, 25 april 2014
VluchtelingenWerk organiseert regionaal slotfeest ter afsluiting van het
project Taal in Beweging
Ter afsluiting van het project Taal in Beweging organiseert VluchtelingenWerk West- en Oost- Brabant &
Bommelerwaard (WOBB) een regionaal slotfeest. Taal in Beweging borduurt voort op het project Taalcoach.
Bij VluchtelingenWerk WOBB zijn de afgelopen twee jaar een paar honderd migranten en vluchtelingen
gekoppeld geweest aan een vrijwillige taalcoach. In een periode van minimaal een half jaar oefenen zij de
Nederlandse taal. Gedurende de periode dat zij met elkaar optrekken is er veel aandacht voor het vergroten
van het sociaal netwerk. De taalcoach komt veelal bij de deelnemer thuis en kan mee genieten van de hele
thuissituatie. Soms eten mensen samen, gaan ze samen naar de bibliotheek of bezoeken zij een museum.
Andere keren blijkt er bij de deelnemers meer behoefte aan hulp te zijn. Als er wat knelpunten zijn dan kan
de taalcoach doorverwijzen naar de maatschappelijke begeleiding bij VluchtelingenWerk WOBB als het een
vluchteling betreft of naar een van de diverse instanties die Nederland rijk is om daar gehoor te geven aan
hun vragen. Dankzij de inzet van vele vrijwillige taalcoaches hebben mensen, die met ieder een eigen
verhaal naar Nederland zijn gekomen, de Nederlandse taal in de praktijk geoefend.
Een nieuwe wereld: verbinden en dromen
Het regionaal slotfeest vindt plaats op vrijdagmiddag 23 mei van 14.30 tot 17.30 uur. Theater de Leest te
Waalwijk opent haar deuren voor taalkoppels, samenwerkingspartners van VluchtelingenWerk WOBB en
medewerkers van VluchtelingenWerk WOBB die betrokken zijn geweest bij het project. Het feest staat in het
teken van verbinden en dromen. Taal in Beweging heeft verbinding tussen mensen tot stand gebracht. In het
contact met elkaar openen de taalcoaches en de deelnemers nieuwe werelden voor elkaar, waar taal een
belangrijke rol speelt en waar eveneens je eigen talenten en dromen van grote waarde zijn. Samen maak je
er wat van en leer je van elkaar.
Van het concert des levens krijgt niemand een program
We hopen dat alle genodigden verrast zullen zijn door het programma van het regionaal slotfeest.
Ceremoniemeester Bahram Sadeghi geeft ons een warm welkom in theater de Leest. We staan stil bij de
mooie momenten van het project. Stichting De Werkelijkheid wil graag de talenten van kunstenaars met een
vluchtelingenachtergrond met de rest van Nederland delen. In het toneelstuk 'Mohamed en Mohammed
doen auditie' is de veerkracht terug te zien van twee acteurs, de een uit Algerije, de ander uit Irak die tegen
wil en dank met elkaar opgescheept zitten in een huis Regionale Opvang Asielzoekers. Beide mannen
hebben de droom om in Nederland ooit weer op de planken te staan. Ze grijpen de kans om auditie te doen
wanneer er een niet- Westerse acteur voor een toneelstuk wordt gezocht.
Niemand kan aan de buitenkant zien hoeveel veerkracht een persoon heeft totdat je met hem of haar in
gesprek gaat. Na afloop van het toneelstuk is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje om
elkaar beter te leren kennen. Het project Taal in Beweging en de organisatie van het Regionaal Slotfeest is
mogelijk gemaakt met de financiering van het Europese Integratie Fonds en het Europese Vluchtelingen
Fonds.
Alle taalcoaches die in de afgelopen twee jaar actief zijn geweest voor het project Taal in Beweging en de
deelnemers aan wie zij gekoppeld zijn geweest zijn van harte uitgenodigd. Ook samenwerkingspartners
hebben een uitnodiging ontvangen. VluchtelingenWerk WOBB heeft geprobeerd om iedereen een
uitnodiging te sturen. Mocht de uitnodiging niet goed ontvangen zijn, neem dan contact op met Sandra
Verkuijlen, projectmedewerker Taal in Beweging door een mail te sturen naar
[email protected]
Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie over het project Taal in Beweging en het regionaal slotfeest
neemt u dan telefonisch contact op met VluchtelingenWerk WOBB locatie Uden op dinsdag tussen 9.00 en
17.00 uur, 0413 269037. Mailen kan ook naar [email protected]
Download