Voor hetzelfde geld helpt u meer mensen

advertisement
Rekenvoorbeeld inkomstenbelasting 42%
Jaarlijkse schenking
Teruggave belasting
Uw netto schenking
zonder overeenkomst € 120,-
€ 0,-
€ 120,-
met overeenkomst
€206,€ 86,€ 120,-
Zoals u ziet blijft uw netto-gift gelijk, terwijl uw donatie aan VluchtelingenWerk toeneemt. Zo kan
VluchtenlingenWerk meer geld besteden aan de bescherming en begeleiding van vluchtelingen,
zonder dat het u meer kost.
De voordelen op een rij
• U kunt meer bijdragen zonder dat het u extra geld kost;
• U maakt langlopende projecten mede mogelijk omdat een periodieke schenking minimaal vijf jaar loopt;
• Voor belastingvrij schenken is geen tussenkomst van een notaris meer nodig. Het is dus snel en kosteloos geregeld.
Meer informatie
Voor meer informatie over een periodieke schenking kunt u contact opnemen met onze donateurservice. Bel 020 346 72 07 of mail naar [email protected]. Wij helpen u graag verder. Voor vragen
over de fiscale kant van schenken kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon, 0800 0543 (gratis).
VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam
Telefoon 020 346 72 00
www.vluchtelingenwerk.nl
IBAN: NL60INGB0000123488
foto’s: Klaas Fopma en Goedele Monnens
Voor hetzelfde geld
helpt u meer mensen
Met een periodieke schenking vergroot u de kracht van uw gift
Voordelen van
periodiek schenken
Door uw donaties aan VluchtelingenWerk
Nederland om te zetten in een periodieke
schenking met een looptijd van minimaal 5 jaar,
wordt uw gift volledig fiscaal aftrekbaar. Er geldt
hiervoor geen minimale schenkingswaarde, dus
iedere gift is aftrekbaar van uw belastbaar
inkomen. Door deze structurele steun maakt u
langlopende projecten mede mogelijk en krijgt
VluchtelingenWerk de zekerheid dat we ook in de
toekomst kunnen opkomen voor vluchtelingen.
Het geld dat u aan VluchtelingenWerk schenkt,
komt volledig ten goede aan vluchtelingen in
Nederland. Goede doelen hoeven namelijk geen
schenkingsrecht te betalen over giften.
Hoe werkt het?
Omdat de Nederlandse overheid het
geven aan erkende goede doelen wil
stimuleren, kunt u uw gift van de
belasting aftrekken. Dat kan als u
minimaal vijf jaar lang wil geven.
Voorheen moest dit vastgelegd worden in
een notariële akte, maar dat is niet meer
nodig. U kunt simpelweg een
overeenkomst voor periodiek schenken
invullen en opsturen. U kunt uw donatie
vervolgens per maand, kwartaal of jaar
overmaken, of u kunt VluchtelingenWerk
Nederland machtigen het bedrag
periodiek van uw rekening af te schrijven.
Vluchtelingen zijn niet gevlucht voor een beter leven, maar om hun leven te redden. In hun
vaderland moesten ze hun familie, vrienden en bezittingen achterlaten door oorlog,
bedreiging of geweld. Ze waren hun leven niet zeker vanwege hun geloof, afkomst,
politieke overtuiging of seksuele geaardheid.
Wanneer u besluit om VluchtelingenWerk
te steunen met een periodieke schenking,
dan vult u hiervoor een overeenkomst in
en stuurt deze naar ons op. Na ontvangst
van het formulier vullen wij onze
gegevens in en sturen wij vervolgens het
orginele exemplaar weer naar u terug voor
uw administratie.
VluchtelingenWerk Nederland
Belastingaangifte
Vluchten doe je niet zomaar
Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen en helpen hen bij het opbouwen van een
nieuw bestaan in Nederland. VluchtelingenWerk kan haar werk niet doen zonder de steun
van de duizenden vrijwilligers en donateurs. Juist dankzij deze betrokken mensen kunnen
wij ons blijven inzetten voor de belangen van vluchtelingen die bescherming nodig hebben.
Schenken met belastingvoordeel
Bij het schenken van een periodieke gift, betaalt de fiscus mee aan uw steun aan
VluchtelingenWerk. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u namelijk tot 52 procent van uw gift
terug via de Belastingdienst. Als u dat wilt, kunt u dit geld ten goede laten komen aan
VluchtelingenWerk. Anders gezegd: u verhoogt uw bijdrage met het belastingvoordeel en
dat kost u uiteindelijk niets extra!
Wanneer u uw belastingaangifteformulier
invult, vindt u onder Aftrekpost Giften het kopje Giften in de vorm van lijfrente. Hier kunt u uw periodieke schenking
opvoeren. De Belastingdienst herkent uw
bijdrage aan VluchtelingenWerk dan als
volledig aftrekbare schenking.
Download