Droge mond

advertisement
Droge mond ?
Speekseltekort ?
Er bestaan
oplossingen!
Spreek erover met uw arts
of uw apotheker.
Droge mond ?
Het speelt ook een rol bij:
het bevorderen van het SLIKKEN,
de SMAAKPERCEPTIE,
Iedereen heeft wel eens last van een droge mond,
meestal in geval van angst of stress. Als dit gevoel
echter niet verdwijnt, kan dit heel onaangenaam
worden en zelfs een handicap vormen. Een
droge mond wordt meestal veroorzaakt door
speekseltekort of door een probleem van
speekselkwaliteit. Daardoor wordt het soms heel
moeilijk om te praten, te kauwen of te slikken en
kan dit gevolgen hebben voor de voeding en het
sociaal leven.
Speeksel
Waar komt speeksel vandaan?
Speeksel wordt geproduceerd door drie paar hoofdspeekselklieren (oorspeekselklieren, submandibulaire
en sublinguale speekselklieren) en bijspeekselklieren
op verschillende plaatsen in de mond.
In het dagelijks leven wordt de afscheidingsreflex
opgewekt door de aanwezigheid van voedsel in de
mond of zelfs gewoon maar door eten te zien of te
ruiken of door eraan te denken.
Waartoe dient speeksel?
Speeksel vervult tal van functies. In de eerste plaats
draagt het bij tot het evenwicht in de mondholte door
de vochtigheid op peil te houden, de slijmvliezen te
hydrateren en een pH van ongeveer 7 in stand te houden.
het SPREKEN door de lippen gemakkelijker te laten
bewegen,
de BESCHERMING TEGEN INFECTIES van slijmvliezen
en tanden door zijn antibacteriële werking,
de NEUTRALISERING VAN HET ZUUR veroorzaakt door
tandplak.
Wist u dit?
Elke dag produceren we 500 ml tot 1,2 liter
speeksel.
We slikken dagelijks zo’n 600 keer.
Speekseltekort
Oorzaken
Er bestaan meer dan 400 medicijnen die een droge mond kunnen
veroorzaken, waaronder psychotrope middelen (antidepressiva,
…), antihistaminica, pijnstillers, diuretica, medicijnen tegen een hoge
bloeddruk, spierverslappers, medicijnen tegen urine-incontinentie,
antiparkinsonmiddelen, …
Maar er kunnen nog vele andere factoren een rol spelen:
leeftijd,
roken,
langdurige uitdroging of ondervoeding,
aantasting van de speekselklieren door radiotherapie,
chemotherapie,
bepaalde ziektes zoals diabetes, parkinson, alzheimer,
het syndroom van Gougerot-Sjögren, …
Oplossingen
Het speelt ook een rol bij:
het bevorderen van het SLIKKEN,
Erdebestaan
medicijnen die de speekselklieren
SMAAKPERCEPTIE,
stimuleren of speekselvervangers waarvan de
het SPREKEN door de lippen gemakkelijker te laten
samenstelling die van natuurlijk speeksel sterk
bewegen,
benadert. Deze mondsprays schenken onmiddellijk
de BESCHERMING
TEGEN INFECTIES
van slijmvliezen
een
comfortabel gevoel.
Spreek met
uw arts of
en
tanden
door
zijn
antibacteriële
werking,
apotheker over het droge gevoel in uw mond om de
de NEUTRALISERING
VANHij
HET
ZUUR
veroorzaakt
door
oorzaak
te achterhalen.
kan
u helpen
de oorzaak
tetandplak.
achterhalen en advies geven dat aan uw situatie
is aangepast.
Wist u dit?
Elke dag produceren we 500 ml tot 1,2 liter
speeksel.
We slikken dagelijks zo’n 600 keer.
Gevolgen
Speekselvervanger
Speekseltekort kan leiden tot een branderig gevoel,
Hyposialie
& Asialie
pijnlijke kloven
in de mondhoeken,
zweren in de
mond, veranderde smaakzin, slik- en spraakproblemen en intolerantie van tandprothesen.
Hypozalix® geeft een onmiddellijke verlichting en herOp langere
kunnen bepaalde complicaties op
stelt
comfort termijn
en levenskwaliteit.
het probleem wijzen:
bacteriële infecties: cariës, parodontitis, gingivitis,
…
schimmelinfecties: spruw, …
vroegtijdig tandverlies,
ondervoeding, in het bijzonder bij ouderen.
Speekseltekort
een nieuwe speekselvervanger.
Oplossing voor verstuiving in de mond
Dankzij zijn samenstelling die zeer sterk op die van
Oorzaken
speeksel lijkt, reduceert Hypozalix® de ongemakken
Er bestaan meer dan 400 medicijvan een verminderde of onderdrukte speekselsecretie.
nen die een droge mond kunnen
veroorzaken, waaronder psychoEnkelemiddelen
tips bij een(antidepressiva,
droge mond
trope
…),Drink
antihistaminica,
divaak kleinepijnstillers,
hoeveelheden
water om het
uretica,
medicijnen
tegen
een
hoge
mondslijmvlies te hydrateren.
bloeddruk, spierverslappers, meBesteed aandacht aan de tandhygiëne en poets de
dicijnen tegen urine-incontinentie,
tanden regelmatig met fluorhoudende tandpasta.
antiparkinsonmiddelen, …
Eet geen kruidige of zure voedingsmiddelen die
pijnlijk zijn voor de droge mond.
Maar er kunnen nog vele andere factoren een rol spelen:
Tabak en alcohol drogen de mond nog verder uit.
leeftijd,
Gebruik ze niet.
roken,
Zet een bevochtiger bij het bed om de uitdroging
langdurige
uitdroging
van de mond
’s nachtsofteondervoeding,
beperken.
aantasting
van de speekselklieren
door radiotherapie,
Gebruik kauwgum
of zuig op suikervrije
snoepjes
om de speekselafscheiding te stimuleren.
chemotherapie,
bepaalde ziektes zoals diabetes, parkinson, alzheimer,
het syndroom van Gougerot-Sjögren, …
100%
Speekselvervanger
0459
PRAKTISCH
In de mond verstuiven, naar de binnenkant van de
wang gericht.
De toediening mag worden herhaald telkens de
mond droog aanvoelt.
Houd de spuitbus verticaal
bij het verstuiven.
In de apotheek.
Speekselvervanger
Hyposialie
& Asialie
Hypozalix® geeft een onmiddellijke verlichting en herstelt comfort en levenskwaliteit.
100%
Speekselvervanger
0459
PRAKTISCH
In de mond verstuiven, naar de binnenkant van de
wang gericht.
De toediening mag worden herhaald telkens de
mond droog aanvoelt.
Houd de spuitbus verticaal
bij het verstuiven.
In de apotheek.
Download