Ontstaan kankercel

advertisement
Basisbegrippen Oncologie
•Diagnose
periode
•Behandel
periode
•Tumor afmeting
•Preventie/interventie
periode
•Invasie
interventie
•Tijd
•Detectie
drempel
Van normale naar kankercel
Normale cel
Van celkern naar basen paar
DNA synthese
Ontstaan kankercel
• Overgang van cel in
kankercel?
•
•
•
•
•
Genen (DNA)
Omgevingsfactoren
Inductie
Signaal transductie
Stochastische effecten (=
toeval)
• Preventie (voeding, niet
roken, zonbelasting, etc)
Telomeren
Verschillen kankercellen en normale cellen
•Meerdere mitosen
•vaatvorming
•groeifactor
•verlies
contactinhibitie
secretie
•oncogen
expressie
•tumor
suppressor
genen
Hanahan/Weinberg Cell 2011
Signaal transductie binnen de cel/pathways
Epidermal Growth Factor
Receptor
Cyclines en kinases die de
celcyclus regelen
• TP53
• apoptose
• Caspases
• Geprogrammeerde
celdood
Verdubbeling en klinische detectie
• Detectiegrens 0.6 cm³
• Voelbaar
• Zichtbaar op X foto’s, CT
scan, MRI scan, PET,
• Markers bloed (PSA)
Eliminatie kankercel
• Cel met ongeremde groei
• Eventueel doorgroei in
andere structuren
• Of verplaatsing via bloed
of lymfe banen
• Door eigen afweer
• Door behandeling
Poly Adp Ribose Polymerase inhibitors
Naast vaatstelsel ook lymfe stelsel
Proces van metastasering
•Diagnose
periode
•Behandel
periode
•Tumor afmeting
•Preventie/interventie
periode
•Invasie
interventie
•Tijd
•Detectie
drempel
Screening en klinische
detectiegrens
Klinische
detectiegrens
screeningsgrens
• Bij bepaalde afmeting van
tumor
• Of al via genen (brca,
lynch)
• Is screening (=opsporen
tumor zonder dat er
klachten of aanwijzingen
voor zijn) mogelijk
•Diagnose periode
•Behandel
periode
•Tumor afmeting
•Preventie/interventie
periode
•Invasie
interventie
•Tijd
•Detectie
drempel
Is kanker 1 ziekte?
Medisch onderzoek
• Hoe groot is de tumor?
• Welke soort tumor is
het?
• Is er doorgroei in
weefsels of organen?
• Zijn er tumorcellen in
de lymfebanen of het
bloed gekomen;
kortom uitzaaiingen?
• Tumor groeit door
• Inventarisatie:
• Cellen, stukje of hele
tumor verwijderen
• Onderzoek doen naar
uitzaaiingen (metastasen)
P
a
t
h
o
l
o
o
g
Patholoog
•
•
•
•
•
•
•
•
Macroscopie
Biopt
Cytologie
Microscopie
Immuno histochemie
Moleculaire technieken
Oestrogeen receptor positief
Lymfklier negatief
X thorax (Borstholte)
CT thorax 1 coupe
CT en PET CT
MRI
T = umor
N = odes = lymfeklieren
M = etastase systeem
• M
• N
• T
• M
TNM systeem voor longtumoren
Conclusie welk stadium
•
•
•
•
T1 N0 M0
T2 N0 M0
T3 N0 M0
T4 N0 M0
T2 N1 M0
T3 N1 M1
• Tumor groeit door, kans
op uitzaaiingen
• Bevindingen chirurg
• Bevindingen patholoog
• Uitslag rontgen, lab en
nucleair onderzoek
• Stadiering: TNM (voor
vergelijk met
literatuur/protocollen en
keuze behandeling
•Diagnose periode
•Behandel
periode
•Tumor afmeting
•Preventie/interventie
periode
•Invasie
interventie
•Tijd
•Detectie
drempel
Hoofdbehandelaars bij kanker
Chirurgie
•
•
•
•
Radicaal verwijderd
Snijvlak positief
Poortwachter klier
Laparoscopisch/
– minimaal invasief
• Robotchirurgie
Radiotherapie
•
•
•
•
•
Fracties
Brachytherapie
Planning
Hyperthermie
Combi chemo
Medisch oncologie
•
•
•
•
Adjuvant
Neoadjuvant/ inductie
Electief
Chemo, hormonale, immuno, monoclonale
antilichamen therapie ( gene targeted
therapy)
• Tumor OR positief, metastase ook?
Psycho sociale ondersteuning
Oncologie is Ketenzorg
Multidisciplinaire bespreking en
voorstel tot behandeling
• Hoe gaat het met de
patient?
• Wat kan deze patient
aan? Performance
scale!
• Welke klachten
kunnen behandeld
worden (pijn?)
• T1 N0 M0: curatieve beh.:
om te genezen
• T4 N2 M1: palliatieve
beh.: om klachten te
verlichten
• Snijden: Chirurgie
• Bestralen: Radiotherapie
• Medicijnen: chemo,
hormonale, immuno,
monoclonale therapie;
• Psychosociale begeleiding
Performance schalen
ECOG/WHO schaal
Karnofsky schaal
Curatie of palliatie?
Wetenschappelijk onderzoek
• Op basaal niveau
• Moleculair, celcyclus
• Verfijning detectie
methoden
• Verbetering chirurgie
• Nieuwe
bestralingsmethoden
(apparatuur en deeltjes)
• Nieuwe medicijnen
• Nieuwe combinaties
• Psychosociaal
• In kliniek liefst in
studieverband
•
•
•
•
Ethiek/toestemming
Fase 1 studie
Fase 2 studie
Fase 3 studie
Statistiek en Epidemiologie
Goede cursus gewenst
Download