om kanker te genezen of de symptomen te

advertisement
Radiotherapie in Maastro Clinic: om kanker
te genezen of de symptomen te bestrijden
Vanuit ziekenhuizen in heel Limburg, zo ook
vanuit SJG Weert, komen jaarlijks enkele
duizenden mensen met kanker voor radiotherapie naar MAASTRO Clinic in Maastricht
of Venlo. De behandeling bestaat meestal
uit meerdere bestralingen die tot doel hebben om de tumor te vernietigen of de symptomen ervan te bestrijden. Net zoals bij een
operatie wordt bij bestraling de tumor lokaal behandeld. “Zeker wanneer een chirurgische ingreep niet mogelijk of vanwege
de schadelijke gevolgen niet verstandig is,
proberen we de kankercellen via bestraling
uit te roeien. Bij een tumor in het strotten-
hoofd kan dat bijvoorbeeld een goede oplossing zijn”, vertelt radiotherapeut Evert
van Limbergen die gespecialiseerd is in het
bestralen van urologische en gynaecologische kankers en symptoombestrijding.
Een operatie en bestraling worden vaak samen ingezet in de lokale behandeling van
kanker. In dit geval kan de bestraling vóór
of ná de operatie worden toegediend. De radiotherapeut geeft een voorbeeld: “Door op
voorhand te bestralen, verkleinen we de tumor zodat de chirurg deze beter kan verwijderen. We doen dat bijvoorbeeld regelmatig
bij grote tumoren in de endeldarm. Op deze
manier vergroten we het succes van de operatie. Maar het kan ook omgekeerd, bijvoorbeeld na een borstsparende operatie. Zodra
de tumor is weggehaald, bestralen we de
snijranden en de rest van de borst om te
voorkomen dat de kanker terugkeert. Ook
wanneer de chirurg de tumor niet volledig
heeft kunnen verwijderen, kan bestralen na
de ingreep een goede oplossing zijn.
Daarbij kunnen we via bestraling ook
lokale klachten die door de tumor worden
veroorzaakt, efficiënt bestrijden. Denk hier-
bij aan pijn door uitzaaiingen in het bot.
Waar chemo de cellen in het hele lichaam
aanpakt, wordt radiotherapie alleen lokaal
ingezet, op de plek waar de tumor zit. De
mens kan immers geen hoge dosis straling
op het hele lichaam verdragen.”
De keuze voor bestralen eventueel in combinatie met andere behandelmethoden
wordt altijd besproken binnen het wekelijks Multidisciplinair overleg Oncologie
(MDO) in SJG Weert waaraan ook een radiotherapeut deelneemt.
Evert van Limbergen,
radiotherapeut.
Naast samenwerking met Maastro Clinic
werkt SJG Weert op het gebied van radiotherapie
ook samen met het bestralingscentrum van het
Catharina ziekenhuis Eindhoven.
Download