Nieuwe techniek moet hersen(stam)kanker beter behandelbaar

advertisement
Nieuwe techniek moet hersen(stam)kanker
beter behandelbaar maken
PUBLIEKSSAMENVATTING
Achtergrond
Per jaar krijgen 125 kinderen in Nederland een hersentumor. De
meest agressieve vormen van kinderhersentumoren, hooggradig
glioom en diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG), hebben een zeer slechte
5-jaars overleving van respectievelijk 25% en minder dan 5%.
Waar chemotherapie in het laboratorium goed in staat blijkt de
hersentumorcellen te doden, is deze in de behandeling helaas
maar beperkt effectief. De bloed-hersenbarrière, die de hersenen
beschermt, lijkt hierbij een grote rol te spelen. Deze voorkomt dat
voldoende chemotherapie aankomt op de plek van bestemming.
Nieuwe technologie is nodig om medicatie beter de bloedhersenbarrière over te brengen.
Algemene gegevens

Projectcode
VU 2016-8124
Titel project
Drug Delivery by Sonoporation in
Childhood Diffuse Intrinsic Pontine
Glioma and High-grade Glioma
Projectleider(s)
Prof. dr. Gertjan Kaspers
Instituut
Het onderzoeksproject
Dit onderzoek beoogt om met innovatieve technieken een manier
te vinden om chemotherapie effectief over de bloed-hersenbarrière
te krijgen. Het gaat om een combinatie van microbubbels
(minuscule gasbelletjes in de bloedbaan) en MRI-gerichte
ultrasone geluidsgolven (HIFU). Hiermee wordt de bloedhersenbarrière tijdelijk opengetrild, waardoor het medicijn beter
de tumor bereikt. Door de werkzame stof bovendien te verpakken
in aangepaste vetbolletjes kan de behandeling naar verwachting
nog effectiever.
Indien deze strategie in modellen en proefdieren succesvol blijkt
kan de technologie snel worden vertaald naar behandelstudies.
Relevantie voor de patiënt
Het gaat hier om vormen van hersenkanker die ontzettend slechte
prognoses kennen omdat het lastig blijkt om medicijnen op de
juiste plaats te krijgen, in de tumor. Daarom is onderzoek naar
nieuwe technieken om de medicijnen af te leveren hard nodig. Het
gaat om patiënten waar nu niets voor gedaan kan worden, maar
met nieuwe technieken in de toekomst hopelijk wél.
Startdatum
september 2016
Looptijd
4 jaar
Tumorsoort
hersen(stam)tumor
Financiering KWF
€ 123.350,-
Samenwerking STW/KWF
Het onderzoek van professor Kaspers maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma Technology for Oncology van KWF en
stichting STW. Samen dagen zij technische en medische
wetenschappers uit om samen te werken met elkaar en met
bedrijven. Dat moet leiden tot innovaties voor de preventie en
behandeling van kanker.
De ‘Technology for Oncology’-projecten worden medegefinancierd
uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en lnnovatie (TKI) van
het ministerie van Economische Zaken.
Datum
10 januari 2017
Redacteur
Alexander Brandenburg
Download