VATICAANSE MUSEA

advertisement
Vaticaanse musea 1
De VATICAANSE MUSEA
AF TE LEGGEN PARCOURS:
VOLG DE RICHTING CAPPELLA SISTINA!
ACHTEREENVOLGENS ZIE JE VOLGENDE BEZIENSWAARDIGHEDEN
(zie bespreking in de les)
- CORTILE della PIGNA
- binnenplaats met enorme bronzen pijnappel (1ste eeuw)
- Sfera con Sfera = bolvormig kunstwerk van Arnaldo Pomodoro
-
APOXYOMENOS
beeld van een naakte jonge atleet
Hellenistische kunst in (na de 3de eeuw voor Christus)
-
CORTILE OTTAGONO del BELVEDERE
een mooie binnentuin
-
APOLLO van het BELVEDERE
het beeld van de jonge Apollo die een zojuist afgeschoten pijl nakijkt
in zijn linkerhand hield hij een boog, in zijn rechterhand een pijl
naar een Grieks origineel van Leochares met schoonheid in volmaakte charme
-
LAOCOÖN
Laocoön = een Trojaans priester tijdens de Trojaanse oorlog
hij waarschuwde de Trojanen voor het gevaar van het Trojaanse paard
hij smeekt de goden de ogen van de Trojanen te openen
de Griekse godin Athena stuurt een zeeslang die Laocoön met zijn 2 zonen wurgt
het origineel was van de 1ste eeuw voor Christus van de school van Rhodos
stijl: pathetisch, expressief, zeer dynamisch, de verfijnde afwerking
-
SALA degli ANIMALI
-
TORSO van het BELVEDERE
1ste eeuw voor Christus van Apollonius van Athene
-
SALA ROTONDA
met reusachtige porfieren schaal
de vloer: schitterende mozaïeken
een raar beeld ook nog van keizer Claudius als Jupiter (met adelaar)
-
SALA a CROCE GRECA
zaal in de vorm van een Grieks kruis
2 rood-porfieren sarcofagen uit 4de eeuw
-
GALLERIA dei CANDELABRI
-
ARTEMIS van EPHESE
opmerkelijk beeld van een soort moedergodin, met vele borsten (?)
-
GALLERIA degli ARAZZI
wandtapijten o.m. uit Brussel (16de – 17de eeuw)naar tekeningen van Rafaël
onderwerpen: scènes uit het leven van Jezus en de pausen
-
GALLERIA delle CARTE GEOGRAFICHE
40 grote kaarten
Vaticaanse musea 2
-
-
STANZE di RAFAËL
4 kamers door Rafaël (+ leerlingen) met fresco's versierd voor paus Julius II
1) Zaal van Constantijn
centraal staat de overwinning die de Kerk op de heidense Romeinse staat behaalde
door de bekering van Constantijn tot het Christendom
2) Kamer van Heliodorus
verdrijving van Heliodorus uit de tempel
bevrijding van Petrus uit de gevangenis
mis van Bolsena (1263): een wonder gebeurt tijdens de breking van het brood
3) Stanza della Segnatura
de School van Athene
Apollo op de Parnassus met de muzen (poëzie)
tafereel staat in een plechtige en grootse architectuur
4) Stanza dell' Incendio
alle fresco's verheerlijken de toenmalige paus Leo X via taferelen uit de levens van
zijn naamgenoten (ook paus in het verleden)
de brand in de Borgo en de paus Leo IV blust de brand door zijn zegen
-
SIXTIJNSE KAPEL
nu gebruikt voor het conclaaf: pauskeuze
ZIJWANDEN
links: scènes uit het leven van Mozes
rechts: scènes uit het leven van Christus
1 links Perugino: De tocht van Mozes naar Egypte
1 rechts Perugino: De doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper
2 links Botticelli: Beproevingen van de jonge Mozes
2 rechts Botticelli: De verzoekingen van Jezus door de duivel
5 links Botticelli: De uitverkiezing van Aäron tot hogepriester
5 rechts Perugino: De uitverkiezing van Petrus als leider van de Kerk
-
PLAFONDSCHILDERING (800 m²)
tussen 1508 en 1512 beschilderd door Michelangelo
middengedeelte : centraal staat de idee van de SCHEPPING
scheiding van licht en duisternis
schepping van de zon, maan en sterren
scheiding van land en water
schepping van Adam (2 vingers !)
schepping van Eva (knie !)
zondeval: Adam en Eva eten van Boom der Kennis en verdrijving uit Paradijs
offer van Noah
de zondvloed
de dronkenschap van Noah
-
veel dramatische spanning en een renaissance-ideaal: schone vormen, anatomie,
drapering, perspectief, houdingen, superbe compositie op een gewelf
de scheidingen tussen voorstellingen: mannelijke naakten (IGNUDI)
-
-
ACHTERWAND
Laatste Oordeel (1535) door Michelangelo (20m op 10m)
één grote wervelende draaikolk = eerder maniërisme of overgang naar de barok
linksonder verrijzen de doden uit het graf
daarboven, middenin stijgen ze op, terwijl rechts de verdoemden naar de hel afdalen
de veerman Charon zet ze over de Styx (overgang heden hiernamaals)
de stijl toont een oudere Michelangelo: geen triomfantelijke stoet van uitverkorenen
maar van schuldigen die sidderen met een merkwaardig kleurgebruik
-
OPGELET: bij het buitengaan: spiraalvormige wenteltrap (1932, Giuseppe Momo)
Download