Ken je Hem in wie jij gelooft?

advertisement
zondag 9 november 2014

Hoe kan ik God leren kennen?
artikel 2 NGB
Huiswerkopdracht:vandaag
lezen van Hosea - Ps. 104 - Job 38 en 39
Lucas 15, gelijkenis verloren en oudste zoon
Ps. 103
Rechts: prof dr. Paas
Prof. dr. Philipse
In een uitzending van K&B bleek dat 80% van de kijkers
geloof in
God achterhaald vindt en niet meer van deze tijd!
Eén God
is miljoenen waard,
De anderen niets!
Zie je verschil?
Maakt het uit wat
je kiest?
 Of maakt het
allemaal niets
uit?


Maar wanneer iemand God liefheeft, is hij door
God gekend.
4 Wat nu het eten van offervlees
betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet één
afgod echt bestaat en dat er maar één God is.
5 Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of
op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden
en heren –,
6 wij weten: er is één God, de Vader,
uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn
bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie
alles bestaat en door wie wij leven.
Hoe kan ik God leren kennen?
 Schepping
 Bijbel
– betrokkenheid – zorg
psalm 19:3 bijvoorbeeld
 Opvallende
woorden: duidelijker –
vollediger maar: voldoende
Gekend worden door
Hem is een wonder van
genade!
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn
vanaf de schepping van de wereld
zichtbaar in zijn werken (schepping)
zijn eeuwige kracht en zijn
goddelijkheid zijn voor het verstand
waarneembaar. Er is niets waardoor
men te verontschuldigen is (geen
excuus) (Rom.1:20)
psalm 19
De hemel verhaalt van Gods majesteit, het
uitspansel roemt het werk van zijn handen, de
dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht
vertelt het door aan de volgende nacht. Toch
wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is
een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat
hun stem, tot aan de einde van de wereld hun
taal
ADEMBENEMEND
LETTERS VAN GOD
PLATO
systeem ontwikkeld
waarbij het lot en
willekeur een rol spelen
DESCARTE FRANSE FILOSOOF
Volg je verstand, dat
is betrouwbaar
KARL BARTH GROOTSTE
NIETZSCHE DUITS FILOSOOF THEOLOOG VAN DE 20E EEUW
het boek van de
schepping van God is
pure fictie, is een
fantasiewereld.
God kennen lukt je niet
vanuit de Schepping……

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar
straks staan we oog in oog. Nu is mijn
kennen nog beperkt, maar straks zal ik
volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben (1
Cor.13)
Kennen beperkt
straks volledig
helder
Vul je
gebruikersnaam
in:(eigennaam)
Vul je
wachtwoord in:
geloof
Schepping (algemene openbaring)→kan
niet zonder de Bijbel (bijzondere
openbaring)
Bril van het geloof:
goed zien,
goed lezen
zodat je ook het boek van de schepping
goed kunt lezen
Download