Communiceren over duurzaamheid in de kerk

advertisement
Wie ben ik?
• Thimo den Hartog, campagneleider bij Tear
• Daarvoor werkte ik in de reclame
• Ben opgeleid als journalist
• Ga naar de Nederlands Gereformeerde Kerk in Ede
• Maak muziek in de gemeente en daarbuiten
• Ik vind duurzaamheid soms maar lastig
Wat willen jullie leren / bespreken?
Dit heb ik voorbereid
• Hoe werkt communicatie? Wat is het nut ervan?
• Wat vertel je wel en wat niet?
• Hoe verpak je zo’n boodschap?
• Wat zijn de juiste stappen?
Hoe werkt communicatie?
Wat is het nut ervan?
• Communicatie is alles wat je kunt doen om je verhaal
verteld te krijgen.
• Het gaat altijd om een verhaal.
• Zo’n verhaal:
– Kan zeggen: dit moet je doen.
– Kan inspireren: “Hé, dit is ook belangrijk voor mij”.
– Kan informeren: dit zijn we van plan.
– Kan mensen in beweging krijgen.
– Kan mensen boos maken of zelfs bang.
– Kan mensen tegen je in het harnas jagen.
Hoe werkt communicatie?
Wat is het nut ervan?
• Communicatie is de ambassadeur van wat je doet.
• Het geeft de context aan, je bedoeling ermee.
• Communicatie kan je plan of actie
maken en breken. Onderschat het
belang ervan niet.
Slecht voorbeeld.
• “Als wij zo doorgaan, dan zijn binnen de kortste tijd
de zeeën leeggevist, de bossen gekapt, Afrika
uitgeput en breekt de 3e wereldoorlog uit vanwege
de oliecrisis.”
Kom daarom naar de winterlezing van 15 december.
Het thema: ‘Het is vijf voor twaalf’.
Laat u informeren over de prijs die de schepping
betaalt voor onze luxe levensstijl.
Beter voorbeeld.
• “Als consument kun je niet alles weten. Toch gaat er
een hele wereld schuil achter alle spullen die we
consumeren. Maar zouden de overbevissing,
grootschalige boskap en de oliecrisis daar dan ook
mee te maken hebben?”
Kom naar de winterlezing van 15 december.
Het thema: Hoop voor de schepping.
Want er is hoop. En stap voor stap kunnen we
samen een groot verschil maken.
De toon maakt de muziek
• Kies de juiste woorden. Vertel een hoopvol verhaal.
• Fun vs. ‘likable’: sympathiek, prikkelend.
• Vermijd onnodig jargon. ‘Duurzaamheid’ is zelfs al
voor veel mensen een vaag containerbegrip.
• Maak het praktisch: natuur, schepping, alles wat
leeft, oneerlijk, profiteren, scheefgroei enz.
• Kies samen de woorden die je gebruikt: wat wel en
wat niet?
• Bedenk een naam voor jullie ‘campagne’. Zodat
losse activiteiten wel herkenbaar zijn.
Hoe verpak je zo’n verhaal?
• Groen = saai. Dus: geitenwollen sokken, sandalen,
zemelen, niet genieten, zuur, gezeur, hippies enz.
• Daar kun je twee dingen mee doen:
– Het tegendeel bewijzen
– Er gebruik van maken. Maak er een grap over.
• Zorg dat ‘het’ er goed uitziet. (kom ik zo op terug)
• Houd het kort. Vooroordeel: je bent ‘prekerig’
• Maak het eenvoudig (Jip/Janneke/Henk/Ingrid)
Voorbeeld.
• Autoloze Zondag op Micha Zondag bij ons in de
kerk.
• Waarom? Leuke actie, makkelijk te organiseren,
zichtbaar (!) en laagdrempelig.
• Doel: duurzaamheid onder de aandacht brengen.
• Uitkomst: het werd een écht feestje.
Voorbeeld.
• Detail: tijdens de dienst heeft een groepje
vrijwilligers alle fietsen versierd met slingers,
stickers en ballonnen.
Stap voor stap
• Samen een idee bedenken. Wat is je doel? Wat moet
het resultaat zijn? Mag het geld kosten? Wie wil je
bereiken?
• Bedenk hoe je wilt gaan communiceren: poster,
stukje kerkblad, mededeling tijdens de dienst,
mensen aanspreken na kerktijd, flyers uitdelen,
persbericht schrijven, e-mail rondsturen enz.
• Neem de tijd om echt iets leuks te maken. Kopieer
van anderen. Een mooie powerpoint-dia is echt veel
interessanter dan een stomme…
Immers: ‘Van de Heer
Stappenplan
is de aarde en haar
rijkdom.’
1 Korintiërs 10: 26
• Samen een idee bedenken. Wat is je doel? Wat moet
het resultaat zijn? Mag het geld kosten? Wie wil je
bereiken?
• Bedenk hoe je wilt gaan communiceren: poster,
stukje kerkblad, mededeling tijdens de dienst,
mensen aanspreken na kerktijd, flyers uitdelen,
persbericht schrijven, e-mail rondsturen enz.
• Neem de tijd om echt iets leuks te maken. Kopieer
van anderen. Een mooie powerpoint-dia is echt veel
interessanter dan een stomme.
Immers: ‘Van de Heer is de aarde en haar
rijkdom.’
1 Korintiërs 10: 26
Kom naar de Winterlezing op 15
d
e
c
e
m
b
e
r
Het thema: HOOP VOOR DE
S C H E P P I N G ? !
Herkenbaar?
Tijd voor vragen / discussie
Download