PowerPoint-presentatie

advertisement
No. 472
Onze “bevrijders” hebben in 1813 veel bekijks.
30 november 1813: Prins Willem landt in Scheveningen.
De nieuwe vorst legt de eed op de grondwet af.
In Wenen wordt een kaart van Europa gemaakt
In de slag bij Waterloo wordt kroonprins Willem gewond
Willem I houdt als koning zijn intocht in Brussel
Handel en industrie krijgen koninklijke steun
De haven van Antwerpen komt tot nieuwe bloei
In Amsterdam rijden omstreeks 1820 al fietsen
De nachtwacht brengt een vondeling naar het weeshuis
Uitgeweken protestanten zochten een nieuw vaderland
“Wij willen Willem weg’, zingen de ontevreden Belgen
Bij de Brusselse schouwburg begint de opstand, 1830
Moedig rijdt de kroonprins door oproerig Brussel
De citadel van Antwerpen valt in Franse handen
Het koninklijk gezin maakt voor het eerst een treinrit
De tredmolen heeft zijn langste tijd gehad
Veel kinderen moeten hele dagen in fabrieken werken
Voor Thorbecke is 1848 een bijzonder jaar geweest
Download