Democratie in Nederland

advertisement
Democratie in Nederland
5.3
A. Het parlementaire stelsel
• De ommekeer van Willem II
– 1848 onrust in Nederland
– Koning Willem II geeft zijn macht af als hij
maar koning mag blijven.
• Koning Willem I
– In 1815 worden Nederland en Belgie
samengevoegd tot het koninkrijk der
Nederlanden.
– Prins Willem Frederik, zoon van de laatste
stadhouder werd Willem II
– Nederland werd een constitutionele
monarchie.
– Koning had de macht, was staatshoofd en
regeringsleider.
• Bepaalde wie de ministers werden
• Besliste over het leger, buitenlandse
politiek, de koloniën en de schatkist.
• In 1830 kwamen de Belgen in opstand.
• De grondwet van 1848
– 1840 Koning Willem II opvolger
– Koning Willem I had stiekem veel geld
uitgegeven
– Liberalen eisten een sterk parlement
– Willem II wilde er niets van weten
– Vanaf 1845 grote onrust, hongersnood.
– Vanaf 1848 ook onrust in de rest van Europa
– Willem II werd bang
• In een nacht werd Willem II liberaal
• Hij liet de liberale leider Thorbecke een
nieuwe grondwet maken
• Zo kwam er een parlementair stelsel
• Het parlement kreeg de macht
• De koning zelf had geen macht meer.
En onze Willem?
Prins Pils
Studeerde geschiedenis
Reed de elfstedentocht uit
En ook de marathon van New York
Getrouwd met Maxima
Gedroeg zich in Atlanta 1996 niet zo
“netjes”
• Zal akkoord gaan met ceremonieel
koningschap.
•
•
•
•
•
•
B. Toenemende volksinvloed
• Kiesrechtuitbreiding
– Censuskiesrecht, alleen voor mannen die
genoeg belasting betaalden.
– 1917 algemeen mannekiesrecht
– 1919 ook voor vrouwen.
– Nederland is dan een democratie.
Download