5. Ander materiaal

advertisement
Update document: 3/12/12
Gebruiksregeling voor het materiaal van het Herculeslab
Het materiaal van het Herculeslab staat in de eerste plaats ter beschikking voor interne onderzoekers. Daarnaast is het onder de beschreven
voorwaarden ook beschikbaar voor andere gebruikers. Het materiaal is bedoeld om onderzoek in het audiovisuele domein te ondersteunen.
1. De gebruikers
De verschillende gebruikers zijn:
Interne onderzoekers. Doctoraats-, postdoctoraats- gastonderzoekers en andere onderzoeksmedewerkers verbonden aan de School of Arts
Interne niet-onderzoekers. Personeel, studenten en masterstudenten verbonden aan de School of Arts
Externen. Onderzoekers verbonden aan een instelling of een (professionele) productie waarbij een bepaald artistiek onderzoek meer tijd en middelen
vraagt dan een gewone productie.
2. reservatieregeling
Aan de basis voor het reserveren van het materiaal ligt de reservatieregeling. Wat voorhanden is kan ten allen tijden worden uitgeleend door interne
gebruikers. Voor extern gebruik wordt enkel de mixagestudio ter beschikking gesteld. Indien men het materiaal wil reserveren zijn er twee mogelijke
reservatieregelingen:
Reservatieregeling voor interne onderzoekers, reservatie op lange termijn
1.
2.
3.
Maximum uitleentermijn: 1 maand
Op initiatief van de beheerder van het Herculeslab wordt aan de interne onderzoekers gevraagd wanneer ze van welke materialen gebruik willen
maken in de volgende periode. Deze periodes zijn 4 trimesters (januari-maart, april-juni, juli-september, oktober-december). Er is een bedenktijd
waar overlappingen worden opgelost en waarna de periodes worden vastgelegd. Aanpassingen achteraf zijn in overleg steeds mogelijk.
Concreet voorbeeld: begin oktober wordt aan alle interne onderzoekers gevraagd welke uitleningen gepland zijn van oktober tot december. Er is
een bedenktijd tot 15 oktober. Daarna worden de uitleningen vastgezet. Begin maart wordt de vraag opnieuw gesteld.
Reservatieregeling voor interne niet-onderzoekers en externen, reservatie op korte termijn
1.
2.
3.
Maximum uitleentermijn: 2 weken
Het materiaal wordt op de gewenste data genoteerd als optie. Tijdens de periode dat het materiaal in optie staat kunnen interne onderzoekers die
het materiaal nodig hebben de optie annuleren, maar 20 dagen voordat de uitlening begint wordt deze optie vastgezet in een reservatie. Als de
optie wegvalt omdat een interne onderzoeker het materiaal wil gebruiken, dan is er nog minimaal 2 weken de tijd om aan ander materiaal te
geraken
Concreet voorbeeld: Een persoon laat elke dinsdagavond een lezing vastleggen op video. Er wordt op deze data een camera in optie gezet. Dit
wordt genoteerd in een online agenda. De interne onderzoekers kunnen kijken of dit voor hen past. Is er geen reactie, dan wordt de optie 2
weken op voorhand omgezet in een vaste uitlening. Als een interne onderzoeker meer dan 2 weken op voorhand aangeeft dat hij op een van de
genoteerde dagen zelf de camera nodig heeft, dan vervalt de optie.
1
3. RED One Camera
Intern klassikaal
Intern student & onderzoeker
Extern
gratis
€ 25 / dag
€ 100 / week
€ 175 / 2 weken
wordt bekeken. Voorlopig is dit niet
mogelijk
Voorwaarden:
De huurder moet vertrouwd zijn met de werking van de camera
De ontlener ondertekent het algemene ontvangstformulier voor materiaal in bruikleen. Hierop staat het materiaal, de uitleenperiode en de
gegevens van de uitlener beschreven
Het materiaalontleningsreglement is van toepassing
Verlies of defect:
De Red One Camera en de Red lenzen zijn wereldwijd verzekerd
Zie art. 7 van het ontleningsreglement.
4. Mixagestudio
Klassikaal
Student & Onderzoeker
Extern
gratis
€ 10 / uur
€ 50 / dag
€ 200 / week
€ 350 / 2 weken
€ 25 / uur
€150 / dag
€ 800 / week
€1400 / 2 weken
Voorwaarden:
Het gaat enkel om onderzoekend gebruik (kunstzinnig onderzoek in het audiovisuele domein): De output kan professioneel zijn maar er
moet een zoektocht gemaakt worden in het audiovisuele domein. Concreet betekent dit dat er verschillende pistes, ideeën of technieken
worden uitgeprobeerd. Van externe gebruikers wordt gevraagd een kort geschreven projectvoorstel voor te leggen. De coördinator van het
Herculeslab heeft de eindverantwoordelijkheid over de selectie van het project maar kan raad vragen aan een interne adviesgroep.
Er moet een bekwame mixeur bij zijn. Dit kan eender wie zijn, maar er is ook een lijstje met mixeurs die al in het Herculeslab geweest zijn,
die gebruikers kunnen contacteren
maximaal 10 personen
De openingsuren dienen gerespecteerd te worden: alle weekdagen van 9:00 tot 22:00
De ontlener ondertekent de overeenkomst (zie document ‘Overeenkomst Mixagestudio’). Hierop staat het materiaal, de uitleenperiode en de
gegevens van de uitlener beschreven. Na de ontlening wordt dit document doorgegeven aan de financiële dienst van de school voor
facturatie.
Er is een assistent aanwezig die het onthaal doet, afspraken maakt en begeleidt waar nodig
Het materiaalontleningsreglement is van toepassing
Verlies of defect:
In de mixagestudio is enkel de C24-mixagetafel verzekerd.
Zie art. 7 van het ontleningsreglement.
5. Ander materiaal
Beeld: EX-1 HD camera’s, Field Monitor
Klank: DPA stereoset, MKH-30,-40,-50,-60, MS-ophanging, Nagra 6, Kunsthoofd-microfoon, Syncheck, overhead mic-statieven.
Licht: 150w Arri Junior, 600w Arri Lite, Highlight 110,-440, filters, vlaggen, wind-up-statieven, trussen
Klassikaal
Student & Onderzoeker
Extern
gratis
gratis
/
Voorwaarden:
De ontlener ondertekent het algemene ontvangstformulier voor materiaal in bruikleen. Hierop staat het materiaal, de uitleenperiode en de
gegevens van de uitlener beschreven.
Het materiaalontleningsreglement is van toepassing
Verlies of defect:
De Sony EX-1 camera’s, de KFM6 sphere-microfoon en de Nagra 6 zijn wereldwijd verzekerd.
Zie art. 7 van het ontleningsreglement.
2
Download