Huurkoop en lease

advertisement
Huurkoop en lease
Let er bij inventarisatie op of er goederen gekocht zijn op huurkoop of lease contract. Deze goederen zijn
geen eigendom van cliënt. De schuldeiser kan de goederen ophalen als cliënt zijn betalingsverplichting niet
nakomt. Het kan goed zijn dat de bevriesbrief/ saldo-inventarisatiebrief van het schuldhulpbureau het eerste
signaal aan de schuldeiser is dat er problemen zijn. De brief kan dan aanleiding zijn voor de schuldeiser om
de goederen terug te halen
Huurkoop- en lease-zaken zijn gewone concurrente vorderingen: als er na teruggaaf van de goederen een
resterende schuld is, gaat dat saldo mee in de schuldregeling. Wanneer de goederen door cliënt al verkocht
zijn, is dat verduistering, de cliënt was immers geen eigenaar. Formeel kan de schuldeiser zelfs aangifte
doen.
Huurkoop: huisraad
Wanneer het om noodzakelijke huisraad gaat (meestal witgoed zoals wasmachine, fornuis) waar cliënt niet
buiten kan, is het zinvol om op te vragen hoeveel er nog betaald zou moeten worden om de goederen in
eigendom te krijgen. Wanneer de goederen zonder gebreken zijn en het afkoopbedrag is lager dan het
bedrag dat nodig is voor aanschaf van vervangende spullen is het niet logisch om de noodzakelijke
goederen weg te laten halen. De schuldhulpverlener kan dan zoeken naar een oplossing om de schuld af te
kopen
Lease: verkoop of veiling van de auto
Wanneer cliënt zelf de geleasde auto verkoopt is dat verduistering. Wanneer de schuldeiser de auto weer
inneemt zal die geveild worden en de opbrengst wordt afgetrokken van de openstaande schuld. De
opbrengst van de veiling zal gewoonlijk veel lager zijn dan de waarde op de particuliere markt. Soms kan er
overeenstemming worden bereikt met de schuldeisers dat cliënt zelf enkele weken de tijd krijgt de auto te
verkopen mits en zekerheden zijn dat de opbrengst volledig ten goede komt aan de schuldeiser/eigenaar
(bijv. via de garage).
Download