WUHR - Kennispoort Verloskunde

advertisement
Onderzoek ontmoet praktijk
Jaap Talsma
Academische Huisartsenpraktijk Groningen
Amersfoort, november 2007
Overeenkomsten huisartsen
en verloskundigen
• Voornamelijk
werkzaam in de
eerste lijn
• Vergelijkbare
samenwerkingsverbanden
• Patiëntenzorg als
core business
Academische
Huisartenspraktijk Groningen
• Patiëntenzorg in een
academische
werkplaats
• Patiëntenzorg is per
definitie basis voor
onderzoek
• Combinatie biedt
beperkingen en kansen
Beperkingen en kansen
• Geen tweede- of
derdelijns onderwerpen
voor onderzoek (B)
• Eerstelijns onderwerpen
voor onderzoek zijn
zeer relevant voor grote
groepen (K)
• Transmurale en
ketenprojecten:zijn zeer
relevant voor grote
groepen (K)
Kenmerken van een
academische
eerstelijnspraktijk
• Op enige manier
verbonden aan een
universiteit
• Patiëntenzorg naast
onderwijs en
onderzoek
• Zorgverleners
hebben affiniteit met
onderwijs en
onderzoek
Academische taken in de
academische praktijk
• Onderzoek: focus op
een onderzoekslijn
• Onderwijs aan medisch
studenten en collega’s
• Projecten: proeftuin
voor innovatieve
projecten (pilotevaluatieimplementatie)
Randvoorwaarden
academische
eerstelijnspraktijk
• Productieverlies in
patiëntenzorg
geaccepteerd en
liefst gefinancierd
• Verbonden aan
universiteit
• Adequate
dataverzameling
gegevens (eigen)
populatie
Vervolg randvoorwaarden
•
•
•
•
•
Tijd
Locatie
Organisatie
Academisch klimaat
Inbedding in
academische
structuur
• Samenwerking
Focus
• Formuleer een
onderzoekslijn voor de
academische
onderzoeksactiviteiten
• Toets nieuwe
onderzoeksactiviteiten
aan de onderzoekslijn
• Toets de
onderzoeksactiviteiten
aan publiceerbaarheid
De praktijk:belemmeringen
• Combinatie
patiëntenzorg en
onderzoek is lastig
(afbakening tijd)
• Competentiemanagement
medewerkers
• Spanning tussen
belangen
• Collega’s in het veld
Valkuilen
• Patiëntenzorg heeft
hoogste prioriteit
• Gebrek aan focus:
alles is leuk!
• De eigen populatie
als
onderzoeksgroep
voor anderen
Succesfactoren
• Gemotiveerde
medewerkers
• Sturing (focus) en
outputafspraken mbt
academische productie
• Onderzoek vanuit de
patiëntenzorg
• Inbedding in
wetenschappelijke
omgeving
Aanbevelingen
• Begin met kleine
projecten vanuit de
patiëntenzorg
gemotiveerd
• Zoek aansluiting bij
reeds bestaande
initiatieven
• Omschrijf een
wetenschapsdomein
Motto
• Van onderzoek
ontmoet praktijk
naar praktijk
ontmoet onderzoek
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards