Stappenplan werkstuk

advertisement
Stappenplan werkstuk
2012
Stappenplan werkstuk – groep 7
Stap 1: kies een onderwerp dat te maken heeft met het werelddeel Amerika of Australië
Er zijn twee mogelijkheden om een onderwerp te kiezen:
1. Je kiest een onderwerp waar je al heel veel van weet
2. Je kiest een onderwerp waar je juist (bijna) niets van weet en waar je graag meer over wilt
weten.
Stap 2: maak een woordweb van je onderwerp
2a) Waar denk je aan bij je onderwerp?
Zet je onderwerp in het midden van een vel papier en schrijf alle woorden erom heen waar je aan
denkt.
2b) Orden alle woorden in groepjes en bedenk per groepje een vraag.
Elke vraag wordt een hoofdstuk van je werkstuk.
Stap 3: Maak een logische volgorde van de hoofdstukken.
Probeer ongeveer 4 hoofdstukken te maken. (De tekst mag maximaal 3 a4-tjes zijn.)
Stap 4: Informatie zoeken en schrijven van de hoofdstukken.
Per hoofdstuk zoek je naar informatie, zodat je zelf antwoord kan geven op de vragen die je bij
stap 2b gesteld hebt. Doe dit in je eigen woorden. (Zomaar informatie overschrijven geeft meestal
niet het juiste antwoord.)
Informatie kan je vinden in/op/:
boeken (denk aan de bibliotheek)
tijdschriften
internet, speciale websites
encyclopedie op internet (Wikipedia)
Denk bij het schrijven ook aan alinea’s als je veel te vertellen hebt.
Gebruik de spellingcontrole.
Stap 5: Schrijven van de extra hoofdstukken
Een werkstuk heeft altijd extra hoofdstukken, die meer algemeen zijn:
inhoudsopgave: dit is een aparte bladzijde met de inhoud van je werkstuk.
inleiding: hierin beschrijf je waarom je het onderwerp hebt gekozen en wat je in het
werkstuk gaat bespreken.
terugblik: hierin beschrijf je wat je allemaal hebt gedaan om het werkstuk te maken. Of het
moeilijk of makkelijk was, en waarom dat zo was. Je beschrijft hier ook of je het leuk vond
om te doen en waarom.
bronnen: hier beschrijf je waar jij je informatie vandaan hebt gehaald. Je noemt titels en
schrijvers van boeken, tijdschriften, namen van websites, namen van tv programma’s, enz.
Let op:
1. De inleiding kan je pas schrijven als je klaar bent met het schrijven van de hoofdstukken
van je werkstuk, omdat je dan pas weet wat je precies in je werkstuk besproken hebt.
2. De inhoudsopgave maak je als allerlaatste.
Leg alles op volgorde, nummer de bladzijden en schrijf achter elke hoofdstuktitel het goede
paginanummer.
Stappenplan werkstuk
2012
Stap 6: Lay out
Dit is het Engelse woord voor “hoe moet je werkstuk eruit zien?”
1. Lettertype: kies een lettertype dat prettig leest voor de lezer, bijvoorbeeld Arial, Comic
Sans of Tahoma, grootte 12.
2. Illustraties: Zorg voor enkele plaatjes/tekeningen die goed bij je werkstuk passen. Tip: bij
elk hoofdstuk één illustratie.
3. Voorblad: Maak een mooi voorblad, waarop staat:
- hoe je werkstuk heet (grote letters)
- je naam
Stap 7: Inleveren en Beoordeling
Je levert het werkstuk uiterlijk vrijdag 12 oktober in.
Waar letten de juffen en meesters op bij het nakijken? Bij het nakijken gebruiken wij dit lijstje.
Voor alle onderdelen van het werkstuk kun je punten verdienen. Als je alle punten bij elkaar optelt,
weet je het cijfer.
Onderwerp (max ½ punt)
Indeling (max 1 punt)
Inhoud (max 4½ punt)
Woordgebruik (max 2 punten)
Verzorging (max 2 punten)
Opmerkingen:
Tenslotte
Het werkstuk maken we zoveel mogelijk in de klas. We volgen hierbij het stappenplan. Natuurlijk
mag je altijd thuis informatie zoeken of verder werken, als je het stappenplan maar volgt.
Je
1:
2:
3:
4:
kunt vanaf thuis ook op de schoolcomputer werken.
verbinding maken met extern bureaublad
website: margriet.liveschool.nl
gebruikersnaam: groep7b.cbm
wachtwoord: welkom
Veel plezier en succes bij het maken van je werkstuk!
C
i
j
f
e
r
Download