practicum

advertisement
Practicum de stroomschommel
Materiaal
statief met kruisklem en ronde klem; stroomschommel; montagestaaf; twee lange snoeren; beugel met
magneten en lossen magneten; voedingskastje; geodriehoek; blokje hout; liniaal; schijfjes karton;
schuurpapier; geleidingsspray; schuifmaat; brievenweger.
Theorie
Stevin vwo deel 2 p. 163 Proef 7 en p. 166 opgave 14
Stevin havo deel 2 p. 111 Proef 5 en p. 113 opgave 14
Doel
 Bepalen van de magnetische veldsterkte B.
Je mag pas aan de proef beginnen als je de opgave gemaakt hebt
die op het tweede blad staat.
Uitvoering
 Schuur de contacten en spuit ze in.
 Je moet α bepalen op de manier uit opgave 30 en met een
geodriehoek.
Ga bij I = 0 A na of de stroomschommel goed verticaal hangt en
leg het blokje hout bij de onderkant van de beugel om het nulpunt
vast te leggen.
 Stel de spanning van het voedingskastje in op 0,5 V en de
stroomsterkte op het maximum; lees die maximale waarde af.
Leg schijfjes karton onder de beugel met magneten zodat de onderkant van de
stroomschommel zich steeds op dezelfde plaats tussen magneten bevindt.
 Bepaal α bij de maximale I en bij 2,00 A / 1,50 A / 1,00 A en 0,50 A.
 Meet de lengte ℓ van de magneetbeugel.
Het verslag
 Het verslag moet nette tabellen bevatten en een berekening van B.
 In een vwo-verslag moet je aangeven tot op hoeveel mm nauwkeurig je de
waarde van x kunt bepalen en hoe groot daardoor de speling in de waarde van B
wordt.
 Als je α bepaalt met een geodriehoek moet je ook de meetnauwkeurigheid
aangeven en de invloed daarvan op B.
1/2
Practicum de stroomschommel
Opgave over de stroomschommel
I
De stroomschommel hiernaast is gemaakt van aluminiumdraad.
De diameter D van de draad is 3,0 mm;
a = 50,0 cm; b = 12,0 cm; c = 2,0 cm.
De lengte ℓ van de magneetbeugel is 5,0 cm.
Bij I = 1,85 A wordt x = 7,6 cm.
a1 Zoek de dichtheid ρAl op in Binas.
a2 Bereken de massa m van de onderkant.
a3 Bereken de zwaartekracht Fz van de onderkant.
b Bereken α.
c Maak een constructietekening van F z , F L en α
d Bereken FL.
e Bereken B van de magneetbeugel.
II
Van een andere stroomschommel zijn de maten a, b en c identiek aan
de vorige. De totale massa is 45,0 g.
f Bereken de massa m van de onderkant.
2/2
Download