klik - Reintegratie.theater

advertisement
'Wereldwijs worden' omtrent bedrijfsarts
Anno 2017 zijn er helaas nog veel mensen die in sprookjes geloven, zoals zouden 'mensen met witte artsen' – zoals
bedrijfsartsen – er zijn om je beter te maken.
HELAAS IS NIETS MINDER WAAR.
In 2012 volgde nog maar de helft van de bedrijfsartsen richtlijnen, nu is dat nul procent.
Reden?
1. bedrijfsartsen worden ingehuurd en betaald door werkgevers, op afroep, uurtje factuurtje. De werkgever zegt voor
wat de bedrijfsarts moet zeggen!
2. sinds 2014 is bezava ingevoerd, zie http://bezava.com
Perverse effecten van dat beleid:
– alle bedrijfsartsen ontkennen alle arbeidsgerelateerdheid
– 'second opinion bedrijfsarts' is dus een volkomen fopspeen. Sla bedrijfsartsen over, zij hebben NIETS te zeggen,
NIETS te beslissen, zie arbowet art. 4.1 arbo. Het is de WERKGEVER die beslist. Achteraf kijken rechter en UWV
(afd. ziektewet, Postbus 75015 1040 CT Amsterdam) WAT er gebeurd is, en of werkgever goed gedaan heeft.
Diagnoses van bedrijfsartsen zijn iha erg slecht, want: a) volgen geen enkele diagnose b) geen enkele test c) missen alle
onderbouwing d) ontberen wetenschappelijke verwijzingen. Dus elke uitgebreide diagnose van een EXPERT in uw
ziekte zal winnen van de 'ontkenningsdiagnose' van de bedrijfsarts, of 'rookgordijn diagnose'. Wgever kan zich niet
verschuilen achter bedrijfsarts, zie CrvB 19 november 2009, BK:3713 – overbekend spelletje.
3. GGZ (met een groot tekort aan psychiatrische patienten, en commerciele neplabels als HSK en Ciran) betalen graag
bedrijfsartsen om zieke werknemers aan te leveren. Dat is een win-win situatie: de GGZ kan extra omzet maken, de
werkgever heeft zelfs 2 voordelen: a) bij een beetje diagnosefraude van de GGZ (andere diagnose dan – bv. – burnout,
dat arbeidsgerelateerd is) betaalt de ziektekostenverzekeraar en niet de werkgever (→ schrijf uw verzekeraar aan en
vertel dat ziekte arbeidsgerelateerd is, dan bent u van die hulpverlener af) b) GGZ heeft schijn dat eea 'aan prive ligt en
niet aan werk' c) GGZ test zich suf om JUIST Privezaken te vinden, en juist alle arbeidsgerelateerde stress 'over het
hoofd te zien', dus niet te testen, niet te documenteren. Hierdoor hoopt men dat later uit dossier blijkt dat werkgever
NIET aansprakelijk is – dat scheelt werkgever 2-8 ton aan whk premies/bezava premie – zie http://bezava.com
4. Conform WvP (Wet Verbetering Poortwachter) heeft u recht op consensus plan van aanpak. Volgens WGBO heeft u
recht op a) keuze behandelaar b) keuze behandeLING.
5. Dus doelen bedrijfsarts: 'pensioen halen' en betaald worden door werkgever. De bedrijsarts wordt dus betaald om
a) alle arbeidsgerelateerdheid te ONTKENNEN
b) u emotioneel te beinvloeden, en wel zodanig dat u maximaal angstig wordt, uw zelfvertrouwen zoveel mogelijk
daalt, dat u WvP overslaat en de eerste beste vso (vastellingsovereenkomst) tekent en daarbij al uw rechten
verliest.....zie https://www.arbeidsrechter.nl/wwz-vaststellingsovereenkomst-einde-arbeidsovereenkomst-in-overleg
6. Al uw rechten staan op http://reintegratie.theater/wetgeving-ziekte-reintegratie.html – inclusief downloads. Lukt het u
niet zelf uw rechten op te eisen? Vraag een vriend te schrijven (assertief schrijven is de benodige competentie) of
schake een advocaat in.
Nuttige URLs:
https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out
https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk
http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/verzoeken-om-participatie-in-re-integratie.aspx
Kortom:
– zoek ZELF een expert in om een diagnose op te schrijven,'vergeet de omgekochte bedrijfsartsen'
– zoek ZELF een deskundige herstelpartij uit en leg rekening bij werkgever.
Bovenstaand staat al het juridische. Lukt het u niet zelf uw recht op te eisen? Schakel een advocaat in, daar zijn ze voor.
DAT u deze bijlage kreeg is wel een teken dat u nog heel wat te lezen hebt omtrent arbeidsgerelateerde zorg, u zit nog
duidelijk in de 'zeer naieve fase'
Download