Klik om een titel te maken - Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

advertisement
Stap 6: Preventie van beroepsziekten
• Interventies voor werknemer én organisatie
– Dick Smits en Gerda de Groene
• Preventie: niet zonder een goede organisatie
– Irene van Ham en Paul Kuijer
• Een zelfverzekerde bedrijfsarts signaleert en
handelt
– Ernst Jurgens en Paul Smits
Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
1
Welke interventies adviseren
bedrijfsartsen bij een beroepsziekte ?
Heijermanslezing
Dick Smits
Gerda de Groene
20 december 2013
Arboned
NCvB
Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
CASUS
3
Patiënt
• Man, 62 jaar
• Functie: vestigingsmanager
busonderneming, fulltime
• 40 jaar werkzaam in deze branche
• Sinds jaren toenemende spanning in werk,
teleurstelling, onzekerheid, frustratie
• Concessiestructuur
4
5 - Stappenplan
• Stap 1: Medisch diagnose
• Stap 2: Relatie met werk
• Stap 3: Aard en niveau blootstelling
5
5 – Stappenplan, vervolg
• Stap 4: Andere oorzaken
• Stap 5: Conclusie
• En na Stap 5 ?
• Stap 6: Interventies
6
Stap 6: Interventies casus
• Werknemer
: onder behandeling
van huisarts, 1e lijnspsycholoog en
fysiotherapeut. Richtlijn psychische klachten
NVAB.
• Werkomgeving
: betrokkene is na
overleg met zijn directeur met prepensioen
gegaan.
• Organisatie
: bedrijfsarts besprak
met de directie de gevolgen van de concessie
structuur en de mogelijkheden om deze
minder aangrijpend te maken voor het
personeel.
7
2012 Onderzoek onder PIM-bedrijfsartsen
naar geadviseerde interventies
• Meldingen van beroepsziekten
• Diagnose: overspanning/burnout
• 192 meldingen werkgebonden
overspanning/burnout
• 403 adviezen voor reintegratie/preventie
• Telefonisch interview
• 14 bedrijfsartsen geïnterviewd
• 13 casus overspanning
• 8 casus burnout
TBV 22 / nr 1 / januari 2014: Welke interventies adviseren
bedrijfsartsen bij een werkgebonden overspanning/burnout?
8
Interventies
• Gericht op de werknemer
- Verwijzing 1e lijns psychologische ondersteuning
- Werknemers zelf het gesprek aan te gaan met LG
en/of HR
• Gericht op de werkomgeving
• Gericht op de organisatie
9
Stap 6: Interventies
• Wie van u adviseert het management
/ de organisatie over preventieve
maatregelen?
10
Stap 6: Interventies
• Wie adviseert het management / de
organisatie over preventieve
maatregelen ?
• Wie van u heeft daarmee succes
geboekt ? Minder ziekte / minder
blootstelling.
11
Wat stimuleert een bedrijfsarts om
preventieve acties te ondernemen?
Heijermanslezing
Irene van Ham
Paul Kuijer
20 december 2013
van Ham-medisch
NCvB
Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
2 Focusgroepen bij 15 PIM bedrijfsartsen
Werkgever
Betrokken en proactieve werkgever,
Acceptatie van rol als probleemhouder,
Inzicht in relatie werk en gezondheid, …
Bedrijf
Tijd en geld voor preventie,
Goede personeelsvertegenwoordiging,
Actief arbobeleid, …
Bedrijfsarts
Goede relatie met werkgever,
Competent en communicatief,
Voldoende kennisbronnen,
Ondersteuning door arboprofessionals,
Contract met preventieparagraaf, …
….
….
TBV 21 / nr 5 / 2013: Kuijer e.a. Stap 6 van het vijfstappenplan
Wie van u werkt ook voor zo’n
werkgever en bedrijf?
Wie van u werkt ook voor zo’n
werkgever en bedrijf?
•
•
•
•
•
Neen…
Ja, een paar
Ja, de helft
Ja, bijna allemaal
Ja, alleen maar!
Gelukkig Irene van Ham ook!
Werkgever wil beroepziekten weten
• ‘… Bekend zijn met zo’n ziekte kan met name
helpen bij de preventie ervan. Het is wellicht
duur leergeld, maar wel belangrijk voor de
toekomst van de betreffende medewerkers
en het bedrijf.’
17
Werkgever wil actieve opsporing
• ‘Jazeker: het moet geen losstaande actie zijn.
Als er periodiek een RI&E wordt gemaakt zou ik
opteren voor een daaropvolgend PMO op basis
van serieuze risico’s die in de RI&E zijn
vastgelegd.’
• ‘Wordt het opsporen als losstaande actie
uitgevoerd door een bedrijfsarts die amper of
nooit in het bedrijf of op de werkvloer komt,
dan ben ik bang dat iedereen al spontaan last
van de nek krijgt.’
18
Preventie door RI&E en PMO
Werkgever wil een actieve bedrijfsarts
• ‘De bedrijfsarts kan –en moet dus wellicht –
op de risico’s van deze beroepsziekte blijven
hameren, ook omdat de bedrijfsarts een
constantere factor is dan degene die de
RI&E heeft uitgevoerd.’
20
Download