IMAGOVERSTERKENDE SPORTEVENTS CATEGORIE

advertisement
IMAGOVERSTERKENDE SPORTEVENTS CATEGORIE BUITENGEWOON
REGLMEMENT
1.Criteria en return
Criteria






een hoogstaande evenementen dat niet onder categorie 1 (zie verder) valt
grote financiële impact
imagoversterkend voor de stad
grote opkomst deelnemers/supporters
sterk opgebouwde organisatie met een specifieke kern die het evenement
uitbouwt
indienen van een dossier (inhoudelijk + financiële impact) tegen eind oktober van het
jaar voorafgaand aan het sportevent
Return



publicitaire return:
o ophangen van vlaggen van de stad Kortrijk tijdens het event
o vermelden van het logo van de stad Kortrijk op alle briefwisseling
aanbieden van x Vip-arrangementen en x toegangskaarten
opnemen van de benaming ‘Kortrijk' in de titel van het event (uitzondering mogelijk)
2. Berekening.
Een commissie beoordeelt de dossiers en kent een nominatief bedrag toe.


Samenstelling van de commissie:
o Vertegenwoordiging van de stad: burgemeester, schepen voor Sport, directeur
directie Sport, medewerker directie Sport,…
o Vertegenwoordiging vanuit de economie: Unizo, bedrijven,…
o Vertegenwoordiging vanuit de media: WTV,..
o Vertegenwoordiging vanuit de sportsector: vzw Sportplus, stedelijke sportraad,
sportdeskundige,…
Samenkomst van de commissie:
De commissie komt medio december bijeen om de tegen eind oktober de ingediende
dossiers te beoordelen en een subsidiebedrag toe te kennen.
3. Uitbetaling.
De uitbetaling gebeurt op rekening van de organisatie na schriftelijke akkoordverklaring om te
voldoen aan de voorwaarden ‘return’.
1/3
20 juli 2017
IMAGOVERSTERKENDE SPORTEVENTS CATEGORIE 1
REGLEMENT
1.Criteria en return
Criteria




financiële impact
grote opkomst deelnemers/supporters
imagoversterkend voor de stad
indienen van het dossier tegen eind oktober van het jaar voorafgaand aan het
evenement of eind maart van het jaar waarin het evenement georganiseerd wordt
Return


publicitaire return:
o ophangen van vlaggen van de stad Kortrijk tijdens het event
o vermelden van het logo van de stad Kortrijk op alle briefwisseling
aanbieden van x Vip-arrangementen en x toegangskaarten
2. Berekening
Een vast subsidiebedrag wordt toegekend bij de organisatie van onderstaand sportevent:
VOOR TEAMSPORTEN EN INDIVIDUELE SPORTEN:
Interland
1500 €
Internationaal tornooi meerdere dagen:
2000 €
Internationaal tornooi 1 dag
1500 €
Evenement met uitstraling, play off, Best Show,...
1500 €
VOOR TEAMSPORTEN:
Beker van België
4000 €*
Beker van Vlaanderen seniors: 1 match - (groter insteekbedrag dan jeugd)
3500 €
Beker van Vlaanderen jeugd: 1 dag meerdere matchen, kleiner insteekbedrag
en meer inkomst verkoop drank)
3000 €*
2/3
20 juli 2017
Beker van West-Vlaanderen seniors/jeugd
2000€*
VOOR INDIVIDUELE SPORTEN:
Belgisch- en Vlaams kampioenschap seniors
3000 €*
Belgisch- en Vlaams kampioenschap jeugd
2500 €*
Provinciaal Kampioenschap jeugd/seniors
1500 €
* - 1000 € indien geen insteek
3. Uitbetaling
De uitbetaling gebeurt op rekening van de organisatie na schriftelijke akkoordverklaring om te
voldoen aan de voorwaarden ‘return’.
3/3
20 juli 2017
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards