De Pluim: erkent wie zich inzet

advertisement
HET PLUIMREGLEMENT
Als u iemand kandidaat wil stellen om ‘De Pluim’ te ontvangen, vul dan een nominatieformulier in en bezorg het
vóór 5 oktober 2009 aan uw regionale TV-omroep: via post, fax of mail of online via www.depluim.be
Wat is ‘De Pluim’?
Mensen die zich met veel energie en creativiteit inzetten voor andere mensen en de samenleving, verdienen zeker
een bedankje, een ‘pluim’. In elk zendgebied van de tien regionale tv-omroepen wordt één ‘Pluim’ uitgereikt. Iedereen
kan bij zijn regionale tv-omroep kandidaten indienen. U kan daarna ook meewerken aan de uiteindelijke verkiezing.
Daarvoor worden er per zendgebied vijf kandidaten via de TV voorgesteld, waaruit u kan kiezen. De uiteindelijke
verkozen Pluim ontvangt 2.000 euro en aandacht van media en publiek. De vier overige genomineerden ontvangen
elk 500 euro.
Wie kan een ‘Pluim’ verdienen?
We zoeken een ‘mens’ of ‘groep mensen’. De Pluim kan dus uitgereikt worden aan een individu, een tijdelijke
verzameling mensen, mensen die zich belangeloos inzetten. De kandidaat (kandidate) moet aan een aantal vereisten
voldoen:
- er moet iets “gepresteerd” zijn, het gaat om daadwerkelijke inzet voor een vereniging, een initiatief, een
project. En dit moet reeds begonnen zijn of wordt nog in 2009 afgewerkt;
- draagt duidelijk bij tot een meer vriendelijke, open, solidaire, respectvolle... samenleving. Kortom: een
positief project dat mensen dichter bij elkaar brengt;
- niet partijpolitiek of commercieel;
- duidelijk verbonden aan een bepaald zendgebied (het heeft er wortels). Geen grootschalige, nationale
initiatieven;
- we zoeken heel speciaal ‘de mens of mensen’ achter een initiatief, dus niet de grote structuren, de
besturen of de instellingen enz., wel de mensen die het eigenlijk ‘doen’.
Hoe verloopt de actie?
-
Lancering op 7 september 2009 door alle regionale TV-omroepen.
Indienen kandidaten tot uiterlijk 5 oktober 2009.
Per zendgebied selecteert een jury vijf kandidaten voor ‘De Pluim’.
Vijf kandidaten worden voorgesteld via een reportage op de regionale zender.
Via sms of televoting kan de kijker stemmen op één of meerdere kandidaten. Eén stem per kijker.
De kandidaat die de meeste stemmen krijgt, zal in de tweede helft van december ‘De Pluim’ en een
geldprijs in ontvangst mogen nemen. De vier overige kandidaten ontvangen elk 500 euro.
Wie kan een kandidaat voor ‘De Pluim’ voorstellen? En hoe?
Iedereen kan één of zelfs meer kandidaten voorstellen. Dit moet wel gebeuren via het speciale nominatieformulier
én voor 5 oktober 2009. Dit formulier kan aangevraagd worden via 070-344 083 of kan online ingevuld en verstuurd
worden via www.depluim.be Het ingevulde formulier moet u aan uw eigen regionale TV-omroep bezorgen (ook
al woont uw kandidaat in een andere regio!), via post, fax, email of online.
Wie zijn wij?
‘De Pluim’ is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de tien Vlaamse regionale TV-omroepen
(ATV, AVS, Focus-TV, TV Oost, TV-Limburg, Ring TV, ROB TV, RTV, TV-Brussel en WTV). Het kwam tot
stand in het kader van het Platform voor Sociale Samenhang en dank zij de steun van de Nationale Loterij.
De gegevens van alle regionale TV-omroepen vindt u op het kandidaatsformulier
Ps: eigenlijk verdient u al een Pluim als u iemand als kandidaat voorstelt!
Download