Kol. 1, 15-20 - Pastorklaas.nl

advertisement
Jezus is Heer:
1 (van 3): Hij maakt de machten machteloos (hij is de Heer van
de wereld; vers 16/17)
Als er spannende dingen aan de orde zijn…
Paulus maakt zorgpunten tot punten van gebed. En hij benoemt het
mooie waarvoor we God moeten danken (1 vers 3-11).
En verder: hij gaat een prachtig lied zingen!
Eerst zingen, dan argumenteren.
Jezus is Heer:
1 (van 3): Hij maakt de machten machteloos (hij is de Heer van
de wereld; vers 16/17)
Eerstgeborene van heel de schepping: hij was er vóór alles; en: alles is
er door en voor hem.
Alles: het zichtbare en onzichtbare. Ook de machten: aardse
machthebbers, geestelijke (demonische) krachten. Alles onder zijn
heerschappij.
Jezus is Heer:
2 (van 3): Hij maakt de Onzichtbare zichtbaar (hij is het hoofd
van zijn kerk; vers 15/18a)
De kerk: kerk van kleine, zwakke mensen. Toch Gods nieuwe begin!
Jezus: beeld van de Onzichtbare.
“Niemand heeft ooit God gezien; de enige Zoon, die zelf God is, die aan
het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen” (Joh. 1,18).
Buiten/zonder Jezus blijft God ‘onzichtbaar’: onkenbaar,
onberekenbaar, ver en vaag. In Jezus zie je God, helemaal!
Jezus is Heer:
2 (van 3): Hij maakt de Onzichtbare zichtbaar (hij is het hoofd
van zijn kerk; vers 15/18a)
Jezus is niet de God van de Sinaï, maar van de Sion (Hebr. 12,22 e.v.).
Van de tempel die opengaat voor wie Jezus’ offer in geloof aanvaardt.
Jezus: het nieuwe gezicht van God. En zijn kerk: één met hem!
Een open plek, een huis van ruimte. Waar je mag zijn wie je bent en
waarin we samen zoeken naar wie God wil dat je bent.
Jezus is Heer:
3 (van 3): Hij maakt vrede waar oorlog was (hij is Gods
verzoening met alles; vers 18b-20)
Jezus’ dood aan het kruis: Gods offer aan/voor de mensen!
In hem (Jezus) wilde God met zijn volle glorie wonen.
‘Wonend’ in hem maakte God vrede door het bloed van Jezus.
God aan de schandpaal? De omgekeerde wereld!
Maar zo herstelde hij de vrede en verzoende alles met hem!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards