Zie op Jezus. Hij de Weg, de Waarheid en het Leven

advertisement
Waar moet je op letten in deze loopbaan?
Zie op Jezus. Hij de Weg, de Waarheid en het Leven
Als je steeds maar weer achter je kijkt,
ben je niet geschikt
voor het Koninkrijk van God.
Blijf je concentreren op de weg…
Laat je niet afleiden.
Ons geloof moet zich eerst
op het feit richten.
Het gevoel komt meestal daarna.
Heer, wijs mij uw weg, en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg, als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. (Sela)
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.
Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan, en waarheen U mij zendt. (Sela)
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij, dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
Christen en Hoop gingen bij een
splitsing van het rechte pad,
op ‘de wei van bekoring’.
Ze werden daar gepakt door
reus Wanhoop en opgesloten
in kasteel Twijfel.
Zijn vrouw Ongeloof spoorde
hem aan om ze te martelen en
dan tot zelfmoord te drijven.
Na een nacht bidden kreeg
Christen de ingeving dat hij
de sleutel van de belofte
bij zich had.
Is hier een hart, door vrees benard,
vermoeid door ‘s levens strijd?
Twijfel drukt je neer, je struikelt telkens weer.
O, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid.
Als jij slechts kunt geloven, zie jij Zijn heerlijkheid.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
voor elk die wonderen van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. (Opw. 218)
De sleutel van
de belofte
paste op
de deuren
en het hek van
kasteel Twijfel.
Zo zijn ze ontsnapt
en zijn ze terug
gekeerd op het
rechte pad naar
de Hemelstad.
Staande op de beloften van mijn Heer en God
ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot.
Bergen zullen wankelen,
maar Gods Woord houdt stand:
veilige gids naar het hemels Vaderland!
Staande op de beloften van mijn Heer en God,
onderhoud ik vast en moedig Zijn gebod.
Rustend in mijn Jezus, als mijn al in al…
(Opw. 216)
Psalm 23:4:
‘Al ging ik ook
door een dal
vol schaduw
van de dood,
Ik zou geen
kwaad vrezen,
want U bent
met mij;
Uw stok en
Uw staf, die
vertroosten
mij.’
Ik wandel in het
licht met Jezus,
het donkere dal
ligt achter mij,
en ik weet mij
in Zijn trouw
geborgen,
welk een
liefdevolle
Vriend is Hij.
(Opw. 214)
Ga volhardend op de goede weg. Bemoedig elkaar.
Laat je aanmoedigen door de geloofsgetuigen
Houd je ogen op het doel gericht
Dan zul je het heerlijke einddoel bereiken
Download