Christen-zijn op je werk volgens Efeze 6:7

advertisement
Christen zijn op je werk volgens Efeze 6:7
1. Ik hoorde onlangs van een man die na bijna veertig jaar afscheid nam van de zaak. Tijdens de
druk bezochte receptie werd hij toegesproken door de directeur, de directe manager en ….
door z’n oudste dochter. Zij blikte kort terug op het werkzame leven van haar vader en noemde
daarbij ook zijn geloofsleven. Na afloop kwamen verschillende verbaasde collega’s naar de man
toe en zeiden:We wisten helemaal niet dat jij christen bent?!”. Er zitten nogal wat anonieme
christenen in kantoren en op werkplaatsen. Als je hen vraagt of collega’s zouden kunnen weten
dat ze geloven, antwoorden ze in de trant van:”Jawel, want ik vloek niet en ik bid voor m’n
eten”.
Maar christen-zijn is zoveel meer dan niet vloeken en bidden voor het eten. Jezus gebruikt het
beeld van het zout: dat is in de eerste plaats bederfwerend, dus als christen ga je actief in tegen
onrecht wat je op je werk soms ziet gebeuren, tegen pesten, tegen roddelen. Niet negeren, maar
bestrijden. En als iemand eenzaam is, kies je er bewust voor hem of haar erbij te betrekken,
wat anderen daar ook van vinden. Daarnaast is zout bedoeld als smaakmakend. Dat betekent
dat je je als christen op je werk actief inzet voor het tot bloei brengen van je omgeving. Dat kan
heel eenvoudig door mensen echte aandacht te geven, echt te luisteren, echt voor hen open te
staan. Het zit vaak in kleine dingen, in een vriendelijk woord, een aardig gebaar. Dat is typisch
christen-zijn op je werk.
2. Je leert dat door naar je werk te gaan met de juiste hartsgesteldheid. We lezen die juiste
houding in Efeze 6:7:”Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de
mensen”. Paulus zegt dit tegen slaven, mensen die echt niet het leukste werk van de wereld
hadden en ook lang niet altijd de prettigste heren dienden. Maar juist dan blijkt wat het diepste
geheim is van christen-zijn op je werk. Het is het besef dat je bevrediging niet zozeer ligt in wat
je doet, maar in voor wie je het doet. Je doet je werk alsof het voor de Heer. Je werkt alsof Jezus
je de opdracht gegeven heeft, je gaat aan de slag alsof Hij de klant is voor je bezig bent. Je werkt
in het besef dat alles wat je doet een kans is om daarmee God te eren. Jij bent van Christus en
als jij je werk van harte doet straal je dat uit, maakt het je een tevreden mens die ook op het
werk echt met God leeft. Het plaatst je werk in een breder kader, in Gods grote plan. Jij ziet het
misschien niet direct, maar God kan en wil ook dit werk gebruiken tot zijn eer. Dien je Vader
met je manier van werken. Dan kan je fluitend achter een bureau zitten, zingend aan de
lopende band staan, want je doet het niet in de eerste plaats voor geld of status, je doet het
voor de Heer.
3. Paulus zegt hierover in Colossenzen 3:17:”Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de
Heer Jezus, God de Vader dankende door Hem”. Werken als voor de Heer is werken in de naam
van Jezus. Dat betekent dat je werkt in de kracht van Jezus. Hij is erbij en Hij geeft je ook voor
dit werk wat je nodig hebt. In de naam van Jezus is ook op gezag van Jezus. Hij wil je nu hier
hebben, bloei waar je nu bent geplant, eer Hem in alles wat je zegt of doet. Zo ben je christen op
je werk, doordat je met Christus naar je werk gaat, doordat je voor Christus je werk doet. Zo
werken dat Hij er trots op is, dat typeert de christen. C.S. Lewis vertelt het verhaal van een
Chinese stratenveger die dag in, dag uit de stoffige straten van zijn dorp veegde. Hij deed
dagelijks z’n best, hield het goed schoon, maar moest de volgende dag weer van voren af aan
beginnen. Fluitend en zorgvuldig deed hij zijn werk. En toen de stratenveger overleed, zo
vertelt Lewis, riepen de mensen op aarde en de engelen in de hemel:”Dat was een goede
stratenveger!”.
Download