Kol. 1, 15-20 (handout)

advertisement
Samen op weg van
Pasen naar Pinksteren
- Jezus leeft! Vertel het
aan de mensen! - 2
Kolossenzen 1, 15-20: Jezus
is Heer
1. Heer van de wereld (hij maakt de
machten machteloos: vers 16/17)
Kolossenzen is een spannende brief: er
moeten lastige kwesties aan de orde
komen straks. Lastige kwesties ervaren
wij ook genoeg vandaag. We verschillen
over bijna alles van mening, we maken
steeds meer verschillende keuzes. Hoe
ga je daar mee om?
We proberen de spanning soms te
breken, of gaan het gesprek zelfs uit de
weg. Maar Paulus zet zorgen om in
gebed, en dankt voor het vele wat goed
is (dat zagen we in het eerste deel van
hoofdstuk 1: vers 3-11). En, en dat zie
we nu, hij gaat zingen, lofprijzen.
Is dit een oud-christelijke hymne? Nee,
waarschijnlijk een poëtische passage
van Paulus zelf. Zingen overbrugt
tegenstellingen. Lofprijzen als middel
tot kerkopbouw. Eerst zingen, dan
argumenteren, dat is wat Paulus doet.
Christus is het middelpunt daarvan. Met
zijn opstanding overwon hij zonde en
dood, maar zo ook de wereldmachten.
Hij is de eerstgeborene van heel de
schepping: in alles wat er is, is hij de
eerste. Niet alleen omdat hij er bij was
toen God de wereld schiep, maar vooral
omdat hij de kern is van alles. De wereld
bestaat door, om en voor hem!
Kijk je zo wel eens naar de wereld?
Want Paulus zegt: hij is de Heer van het
zichtbare én onzichtbare. Over aardse
machthebbers, maar ook over
geestelijke machten en krachten. Achter
dat wat er momenteel in de wereld
gebeurt (oorlogsdreiging, vervreemding,
nationalisme, uitsluiting) staan ook boze
machten. Maar die staan onder zijn
macht en koningschap! Als je bij hem
hoort, ben je dus veilig. Hij maakt de
machten machteloos. De duivel, de
wereldheersers die hoog van de toren
blazen, zij schreeuwen hun laatste
machteloze woede uit (Psalm 2!).
Christus is Heer, hij brengt deze wereld
tot een goed einde.
2. Hoofd van zijn kerk (hij maakt de
Onzichtbare zichtbaar: vers 15/18a)
En zijn kerk: zijn wij een handjevol
bange mensen in de marge? In de
marge ja, bang nee. De kerk is Gods
nieuwe begin. Dat zou je soms niet
zeggen, als je kijkt naar al het
(klein)menselijke van die kerk. Maar
Jezus woont in ons! Beeld van de
Onzichtbare.
Een beeld van God maken is een
machteloze poging hem op
mensenmaat te snijden. Doen wij dat
ook niet als we de kerk bijna met God
vereenzelvigen of menen als enige de
ware leer te hebben bewaard? Alleen
Christus weerspiegelt het beeld van
God. In hem maakt God zich volledig
zichtbaar (Johannes 1,18!). En
andersom: buiten Jezus om blijft God
ver en vaag, als de genadeloze god van
moslims.
Jezus is het ware gezicht van God. Hij is
dus een God van genade, van vergeving,
van acceptatie van ieder zoals hij/zij is.
Bij hem ben je welkom: als je anders
bent, andere keuzes maakt, zoekt of
twijfelt. Jezus is het beeld van God. Zijn
kerk is beeld van Jezus (het hoofd). Dus
een plek waar het veilig is. Een ruimte
die haaks staat op een wereld van
homohaat en vluchtelingenangst. Een
gemeenschap waarin ieder mag groeien
in de richting van wie God wil dat je
bent en worden mag.
3. Verzoener van alles (hij maakt vrede
waar oorlog was: vers 18b-20)
dus God, helemaal. En door in hem te
wonen zoekt God verzoening.
Door het zo achter elkaar te zetten lijkt
het alsof God zich geeft aan het kruis.
Voor de Kolossenzen onbestaanbaar:
God aan de schandpaal?! In die heidensRomeinse wereld moesten mensen
offeren aan de goden, niet God aan de
mensen. Dat is de omgekeerde wereld!
Maar zo is hij de vredestichter.
Zo iemand heeft de wereld, hebben wij,
nodig: iemand die vrede brengt. In een
verscheurde wereld, in een verdeelde
kerk. Wat kunnen wij dan doen, kleine
gemeenschap in de marge? Wat anders
dan lofprijzen?! Zijn naam roepen we
uit, in de wereld, en de wereld in!
Vragen
Is lofprijzen de essentie van kerk zijn? Of
leidt het juist af van waar het om gaat?
Is de kerk afspiegeling van Jezus? En dus
van zijn liefde en acceptatie?
Zo’n plek kunnen we worden. Want
Jezus heeft vrede gebracht. Vaak is zijn
dood voorgesteld als offer aan God.
Hier keert Paulus het om: Jezus is Gods
offer aan ons!
Door samen de naam van Jezus groot te
maken overwinnen we tegenstellingen.
Ben je het daar mee eens?
God woont, zegt Paulus, met heel zijn
volheid in hem. Als je Jezus ziet, zie je
Alphen a/d Rijn, 7 mei 2017
Ds. Klaas van den Geest
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards