Leefbaarheid - Corpovenista

advertisement
voor een glasheldere dialoog tussen de corporatie en haar stakeholders
Programma
•
•
Korte introductie transparantietool
Interactief aan de slag met de tool:
–
–
Wat zijn de dilemma’s?
(Hoe) lossen we die op?
Betaalbaarheid
€
€
Beschikbaarheid
€
Kwaliteit
Doelstelling
• Doel van het te ontwikkelen model:
– Faciliteren gesprek met stakeholders (gemeente,
huurdersorganisatie) over strategische
beleidskeuzen (aan de ‘voorkant’ van de
beleidscyclus; prognose-fase)
– Door: bieden van meer transparantie m.b.t.
financiële ruimte o.b.v. beleid (output – input;
productie en besteding van middelen) en
effecten van beleid (outcome)
– Met het oog op: wezenlijke beïnvloedingsruimte
Functionele eisen
•
Geeft inzicht in:
– Financiële positie en randvoorwaarden
woningcorporatie o.b.v. vigerend beleid
– Volkshuisvestelijke effecten van vigerend beleid
– Financiële effecten van alternatieve beleidskeuzen
– Volkshuisvestelijke effecten van alternatieve
beleidskeuzen
• ‘Real time’ inzetbaar
• Betrouwbaar maar niet ‘achter de komma’.
Uitgangspunten
•
•
•
•
Het model maakt gebruik van basisgegevens van
corporaties, van de gegevens die zij aan WSW en CFV
verstrekken en van de rekenuitkomsten van WSW en CFV.
Alleen de beleidsaanpassingen worden ‘real time’
doorgerekend
De opzet en werking van het model is – behalve uiteraard
met de corporaties – zoveel mogelijk afgestemd met BZK,
VNG, de Woonbond, CFV en WSW.
Het beleid van de corporatie moet op orde zijn! (zonder
leemten en met onderbouwing)
Dashboard en ‘onder de motorkap’
‘Gelaagd’ knoppen-model:
‘Onder de motorkap’
• Alternatief beleid in te stellen op vhe-niveau en
complexniveau > voor intern gebruik
• … op programmatisch niveau (aantallen nieuwbouw,
renovatie, verkoop etc.) > voor extern gebruik
Voor extern gebruik: een ‘knoppen’-tableau (dashboard)
Volkshuisvestelijke normen 1
Volkshuisvestelijke normen 2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards