Analyse van de mogelijke relaties tussen mens en wereld A

advertisement
Analyse van de mogelijke relaties tussen mens en wereld
A
Radicale beheersing
Relatie van beheersing.
Mens als meester.
B
Rentmeesterschap
Relatie van beheer.
Mens als rentenier.
C
Radicale
zorgzaamheid
Relatie van
gelijkwaardigheid.
Radicaal antropocentrisch
wereldbeeld.
Houding van
instrumentalistisch
antropocentrisme.
De mens als maat van alle
dingen. De wereld is als puur
object en middel radicaal
onderworpen aan de zichzelf
ontplooiende mens.
Scherp dualisme tussen mens
en natuur.
Gekwalificeerd antropocentrisch
wereldbeeld.
Dualisme tussen mens en natuur,
maar met erkenning van
medeschepsellijkheid.
Zacht antropocentrisme.
Een ethische verhouding tot en
verantwoordelijkheid voor de
wereld.
Zorg voor de schepping is
georiënteerd en genormeerd door de
verantwoordelijkheid voor de
medemens.
Ecocentrisch /
zoöcentrisch
wereldbeeld.
Gelijkwaardige positie.
Afwijzing van het
dualisme tussen
menselijk en nietmenselijk leven.
Respect en zorg voor
álle leven, zonder
onderscheid.
Strikte medemenselijkheid.
Morele bezorgdheid blijft
beperkt tot mensen.
Medeschepsellijkheid.
Een ethiek van het leven in brede zin (álle leven).
Intrinsieke waarde blijft
gereserveerd voor mensen.
Enkel de mens beschikt over
een intrinsieke,
onvoorwaardelijke
waardigheid.
Instrumentalisatie is moreel
indifferent.
Zorg voor dieren en planten
is geen verplichting.
Dieren en planten beschikken over
een intrinsieke waarde.
En op grond daarvan over een moreel statuut, in wezen niet
verschillend van dat van mensen.
Instrumentalisatie is een morele
onwaarde.
Zorg voor dieren is een indirecte
plicht. Als een middel tot voordeel
van mensen (ethisch egoïsme) en/of
als een indirect begrepen
verantwoordelijkheid
(rentmeesterschap).
Gelijkwaardigheid van
mens en wereld.
Radicaal nietinstrumentele visie.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards