Projectdag dekolonisatie vwo 5

advertisement
EUROPESE EXPANSIE
OVERZEE
Aantekeningen bij paragraaf 5.2
Voorafgaand aan de ontdekkingen


De aarde was een schepping van God
Het wereldbeeld was gebaseerd op klassieke en bijbelse
beschrijvingen
Orbis terrarum

het wereldbeeld in de tijd
van het Romeinse keizerrijk
Het wereldbeeld in de hoge middeleeuwen
 Er was een vastomlijnd
wereldbeeld
 Reizen had als doel nieuwe
routes te vinden naar reeds
bekende plaatsen, niet naar
nieuwe plaatsen: ontdekking
van Amerika was dus per
ongeluk
Het wereldbeeld rond 1490
Kennis over werelddelen
Er was weinig kennis over Azië, Afrika
 Afrika, Europa en Azië functioneerden
onafhankelijk van elkaar
 Over Amerika stond niets vermeld in de
bijbel

 Er
was daarom geen enkele reden om aan
te nemen dat er een nieuw werelddeel zou
kunnen bestaan
Azië
•
•
•
Azië sprak tot de verbeelding:
kennismaking Romeinen, Marco
Polo en later kruistochten
13de en 14de eeuw: handel met
Azië via de Arabieren, met name
in specerijen
Motief voor ontdekkingsreizen:
Motieven
Economisch



Er was bij de Europese
elite een behoefte aan
Aziatische
(luxe)producten
Men hoopte in Azië
goud te vinden dat men
kon gebruiken als
ruilmiddel in Afrika
uitschakelen kostbare
Arabische tussenhandel
Religieus




Christendom was in Europa
de enige bindende factor
geworden
Paus werd erkend als
autoriteit
Wereldlijke leiders
streden samen tegen
Vikingen en Moren
Er werden kruistochten
gehouden
De aanleiding



1453: val Constantinopel
Doorgang naar Azië
geblokkeerd
Handel met Arabische
wereld komt tot stilstand
WAAROM LIEPEN SPANJE EN PORTUGAL
VOOROP IN HET KOLONISATIEPROCES?
Beide landen waren lang bezet geweest
(overheersing door de Moren)
• Ervaring met veroveren en heroveren
• Bovendien veel maritieme ervaring
•
Download