Analytical, Environmental and Geo

advertisement
Abstract van het doctoraatsonderzoek
De Onderzoeksgroep
Analytical, Environmental and Geo- Chemistry
nodigt U graag uit op de openbare verdediging van het proefschrift van
Debany FONSECA PEREIRA BATISTA
ter behaling van de graad van Doctor in de Wetenschappen
Titel van het proefschrift:
N2 fixation as a source of new nitrogen in the Atlantic Ocean
Promotor:
Prof. dr. Frank Dehairs
De verdediging heeft plaats op
Woensdag 5 juli 2017 om 13:00u
in Auditorium E.0.12 op de Campus Humanities,
Sciences and Engineering van de Vrije Universiteit
Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Elsene, en zal worden
gevolgd door een receptie
Samenstelling van de jury:
Prof. Dr. Filip Meysman (voorzitter)
Prof. Dr. Marc Kochzius (secretaris)
Prof. Dr. Marc Elskens (co-promotor)
Prof. Dr. Harry Olde Venterink
Prof. Dr. Lei Chou (ULB)
Prof. Dr. Patricia Bonin
(Mediterranean Inst. of Oceanology, Marseille, F.)
Curriculum vitae
Debany Fonseca Pereira Batista, werd
geboren in 1987, in Senegal. Zijn vader
is afkomstig uit Guinee-Bissau en zijn
moeder uit Kaapverdië. Hij liep school
in o.a. Algerije en Senegal. Hij behaalde
zijn Bachelor diploma in de Biochemie
en Moleculaire Biologie aan de
Université Denis Diderot (Paris VII) en
vervolgens een Master diploma in
Omgevings-wetenschappen en Beheer
van Aquatische Systemen (Paris VII;
2010), alsook een Master in de
Oceanografie en Mariene Systemen
(Université Pierre et Marie Curie, Paris
VI; 2012). Hij is eerste auteur, co-auteur
(als Fonseca-Batista, D.) van 5
publicaties
in
internationale
tijdschriften met peer-review.
Hoewel opgelost stikstofdioxide (N2) het grootste stikstofreservoir
vormt in de oceaan is deze stikstofbron enkel toegankelijk voor
diazotrofe (N2-fixerende) micro-organismen, die hierbij dit stikstof
beschikbaar maken voor andere micro-organismen. In oceanische
regio’s waar het oppervlaktewater een tekort vertoont aan
inorganisch N (nitraat, ammonium) kan N2-fixatie aanzienlijk
bijdragen tot ondersteuning van de primaire productie. N 2-fixatie
is in feite een dominante bron van nieuw-N voor de oceaan, naast
in mindere mate, de aanvoer van N door rivieren en neerslag.
Diazotrofe micro-organismen spelen ook een essentiële rol in het
compenseren van stikstofverlies als gevolg van denitrificatie en
anaërobe ammoniumoxidatie in zuurstofarme systemen. Recente
studies suggeren dat bestaande meetresultaten van oceanische
N2-fixatie de grootte van het proces onderschat hebben. Tijdens
het doctoraat werd het belang van N2-fixatie als bron voor nieuw
N in de oceaan bestudeerd met behulp van de recente 15N2
dissolutiemethode. Het onderzoek bevestigt dat N2-fixatie
inderdaad een wijd verspreid proces is en dat ook voorkomt in
regio’s zoals de noordelijke Noord Atlantische Oceaan en de
zuidoostelijke Zuid Atlantische Oceaan, waar voorheen het N2fixatieproces als verwaarloosbaar werd beschouwd. De mogelijke
controlefactoren van het N2-fixatieproces worden besproken.
Deze omvatten o.a. de toevoer van ijzer tijdens de afzetting van
atmosferisch stof en het voorkomen van een nitraat over fosfaat
verhouding die kleiner is dan de stoichiometrische Redfield N/P
verhouding die vereist is voor de groei van microalgen. Tenslotte
wordt de aanvoer van N door N2-fixatie over het volledige
Atlantische Oceaan bekken geïntegreerd en wordt deze input
gewogen tegenover het overeenkomende N verlies uit de regio.
Download