van de SFF - Rineke Dijkinga

advertisement
winter 2014 | jaargang 3 nr. 3
COLOFON
RedactieDos Winkel
Opmaak Evelien Philippa
Beste donateurs en vrienden van Sea First Foundation,
Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van 2014, het jaar waarin het belangrijkste
door ons georganiseerde evenement, Wereld Oceaan Dag (WOD), een groot succes
was. Ook in 2015 zullen wij weer WOD organiseren. De locatie zal dezelfde zijn als
dit jaar: bij het Event Centre Chizone in de voormalige Lourdeskerk in Scheveningen.
Binnenkort zullen wij de website van WOD www.wereldoceaandag.nl weer gaan vullen
met het programma, de sprekers en de onderwerpen waarover zij zullen spreken.
Het hoofdonderwerp zal De Ecologische Voetafdruk zijn, uiteraard met betrekking
tot de oceaan. Wat kunnen wij zelf doen om de oceaan minder giftig, minder zuur
en minder vuil te maken?
In deze Nieuwsbrief vindt u een artikel van Sea First vrijwilliger en Bachelor of Science
(BSc) Gedragsbiologie aan de Universiteit van Utrecht, Daan Laméris. Hij onderzocht
voor ons wat de gevolgen zijn van de Fukushima kernramp voor het leven in de
oceaan.
Onze vrijwilligers Vera Aarden en Frank van Klaveren hebben grootse plannen:
binnenkort vertrekken zij naar tropische oorden, om zich helemaal te wijden aan het
herstel van koraalriffen. Hun project heet “Coral gardening”, wat zoveel betekent als
“koraaltuinieren”. Om meer bekendheid aan hun project te geven en in contact met
mogelijke wetenschappers en sponsors te komen, deden zijn mee aan de “Ondernemen Zonder Grenzen Business Plan Competitie”. Hoe dat uitpakte kun je in deze
Nieuwsbrief lezen.
Sea First Foundation zoekt steeds meer internationale samenwerking. Dat heeft
geresulteerd in een eigen Werkgroep Dolfinaria in samenwerking met de belangrijkste organisaties die het houden van zeezoogdieren in gevangenschap aan
banden willen leggen. Zie de Nieuwsbrief voor meer informatie.
Tenslotte zetten we in deze Nieuwsbrief Rineke Dijkinga in het zonnetje. Sinds 2003
heeft zij in het hoge noorden, in Sellingen, een praktijk voor orthomoleculaire- en natuurgeneeskunde. Zij is een “kookgoeroe” en haar boeken zijn zeer populair. Elk kwartaal
staat zij een deel van haar verkochte boeken af aan Sea First Foundation. Daarmee is
Rineke voor Sea First Nederland de belangrijkste sponsor, waarvoor veel dank!
Tot slot wensen wij iedereen die Sea First
Foundation (en daarmee het milieu, de natuur
en de dieren die daarin leven) een warm hart
toedraagt, heerlijke diervriendelijke feestdagen
en een gezond en voorspoedig 2015.
Dos Winkel namens het bestuur van
Sea First Foundation
Dos Winkel
1
CONTACTINFORMATIE
KVK-nr20163354
IBAN NL39TRIO0390399213
BIC
TRIONL2U
Daan Laméris
Daan Laméris Bachelor of Science (BSc)
(Gedragsbiologie, Universiteit Utrecht
Vrijwilliger Sea First
beschadigd door de overstroming. Dit resulteerde in oververhitting van de centrale
en uiteindelijk in een meltdown van drie
van de zes kernreactoren. Een geschatte
totale hoeveelheid van 340-800 PBq
radioactieve stof kwam vrij uit de kerncentrale (PBq = 1015 becquerel, de een-
Op 11 maart 2011 werd Japan getroffen
heid voor radioactiviteit). Ter vergelijking:
door een onderzeese aardbeving met een
bij de kernramp van Tsjernobyl in 1986
sterkte van 9.0 op de schaal van Richter.
kwam zo’n 5300 PBq vrij (Steinhauser,
Aardbevingen met een vergelijkbare sterkte
Brandl, & Johnson, 2014). Hoewel de
zijn slechts vier keer eerder waarge-
hoeveelheid vrijgekomen radioactieve
nomen. Als gevolg van deze aardbeving
stof bij Fukushima ‘slechts’ een tiende
werd het vaste land van Japan getroffen
was van de hoeveelheid bij Tsjernobyl,
Drie jaar na de ramp zijn de eerste ge-
door een tsunami die op sommige plekken
was de locatie van Fukushima gevaar-
gevens over de gevolgen voor mariene
een hoogte bereikte van 40 meter. Zo ook
lijker voor de mariene ecologie. Gelegen
organismen gepubliceerd in wetenschap-
werd de kerncentrale Fukushima Dai-ichi
aan de Stille Oceaan, kwam zo’n 80% van
pelijke artikelen. Wat is er vandaag de dag
(vanaf hier: Fukushima) geraakt door een
de vrijgekomen stof direct in de oceaan
te merken van de Fukushima ramp en hoe
14 meter hoge tsunamigolf. De gener-
terecht (Maderich, Jung, et al., 2014).
beïnvloedt dit in het leven in de oceaan?
atoren die verantwoordelijk waren voor
De overige 20% kwam vrij in de atmosfeer
de koeling van de kernreactoren werden
en werd meegenomen door luchtstromingen.
>>> Voor het hele artikel, zie onze
website: www.seafirstfoundation.nl
RINEKE DIJKINGA
Omdat het voor veel mensen
moeilijk is om gezond eten in de
praktijk te brengen schreef Rineke
Dijkinga in 2011 haar eerste boek:
Weten van (h)eerlijk eten 1. Na alle
overweldigende reacties en de
vraag naar meer informatie bracht
ze in 2013 deel 2 uit. Beide boeken
staan vol (h)eerlijke recepten en uitgebreide achtergrondinformatie om
je gezondheid positief te beïnvloeden.
Voor diegene die een stevige basiskennis over voeding wil leggen bracht
ze in 2014 het boekje ‘Weetjes over
(h)eerlijk eten’ uit.
Een handig naslagboekje mede door
de diverse lijstjes en tabellen.
Door het contact met Sea First
Foundation is Rineke anders gaan
denken over vis- en vleesconsumptie.
Dat is duidelijk terug te vinden in
haar nieuwste boeken. Rineke staat
elk kwartaal een deel van de opbrengst van haar verkochte boeken af
aan Sea First Foundation, waarvoor
onze hartelijke dank!
Voor meer informatie:
2
Sinds
een
aantal
jaren
klinken
de stemmen die het houden van
zeezoogdieren in gevangenschap in
vraag stellen steeds luider. Nu niet
alleen individuele burgers, maar ook
meer en meer dierenwelzijnsorganisaties, organisaties voor het behoud
van onze oceaan en wetenschappers
deze industrie en hun claims kritischer
bekijken, komt er beweging in het
landschap van de walvisachtigen die
hun leven slijten ver weg van hun
natuurlijke omgeving.
Dolfijnen en andere walvisachtigen
zijn niet geschikt om te houden in gevangenschap. Ze zijn over duizenden
jaren geëvolueerd om tot grote dieptes
te duiken en kilometers per dag af te
leggen op zoek naar voedsel. Het zijn
intelligente wezens die leven in complexe familiegroepen, veelal met hun
eigen dialect. In gevangenschap, tast
chloor hun gevoelige huid en ogen
aan, en is één van hun belangrijkste
zintuigen, echolocatie, nutteloos. Afgezien dat het duidelijk is, dat geen
enkel bassin- hoe groot ook- de
oceaan kan nabootsen, vindt de interactie met de omgeving voornamelijk
boven het wateroppervlak plaats in
plaats van onderwater, en verschuift
ook het geluidlandschap naar één van
brommende pompinstallaties en luide
muziek. Het is dan ook onmogelijk dat
een leven in gevangenschap tegemoet
komt aan de noden van deze prachtige
dieren.
3
Sea First Foundation (SFF Nederland en België) is sinds kort dan ook lid
van de wereldwijd actieve organisaties
Whale and Dolphin Conservation (WDC,
uk.whales.org) en ENDCAP (www.
endcap.eu). Sea First Foundation is
eveneens aangesloten bij een recente
alliantie van verschillende experts die
het houden van zeezoogdieren aan
banden willen leggen. Binnen Sea First
Foundation is nu ook een aparte Werkgroep Dolfinaria opgericht.
Evenals de belangrijkste doelstelling van
SFF, is EDUCATIE ook de belangrijkste
taak van de Werkgroep Dolfinaria.
Begin 2015 gaat de werkgroep officieel
van start. Het leven van dolfijnen en andere
zeezoogdieren in gevangenschap is
bepaald geen pretje. Er is meer dan
voldoende onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, alsook verscheidene
getuigenissen die dit aantonen. Hiernaast zijn – zoals al recente malen
aangetoond- ook doelen van dolfinaria
zoals educatie, wetenschappelijk
onderzoek en conservatie op zijn minst
bedenkelijk te noemen, ook al beweren
dolfinaria (uiteraard) anders. SFF
bezoekt daarom scholen om uitleg te
geven over de grote verschillen tussen
het leven van dolfijnen en andere walvisachtigen in gevangenschap en in
het wild. Verder zal de werkgroep
bedrijven en organisaties die acties
doen met tickets voor het dolfinarium ook aanschrijven met additionele
informatie over de gevolgen van het
gebruik van deze dieren als circusclown en hen laten reflecteren over
deze praktijken. Wilt u ook dat SFF de
strijd tegen dolfinaria naar een hoger
niveau brengt, wordt dan donateur
(Nederland), of wordt lid (België). SFF
is momenteel in gesprek met een groot
aantal andere dierenwelzijnsorganisaties, om gezamenlijk de strijd aan te
gaan. In ruim 60 landen zijn dolfinaria
al verboden. Laten België en Nederland
spoedig volgen.
Sea First Foundation Nederland en
België, geven ook gratis boekjes aan
schoolkinderen: “Een boekje open over
dolfijnen”. Het boekje is van de hand
van dolfijnenkenner Hester Bartels van
Dolphinmotion (www.dolphinmotion.nl)
Scholen kunnen dit boekje gratis aanvragen via [email protected]
Zo werden alleen al in de afgelopen
week op de Stedelijke Basisschool
Kompas in Hoboken ongeveer 400
boekjes uitgedeeld en op de basisschool De Sterrenkijker 300 boekjes.
Deze leerlingen zullen in ieder geval
niet met hun school een dolfinarium
bezoeken!
Vrijdag 21 november was de finale van
de
Ondernemen
Zonder
Grenzen
Business Plan Competitie in de Van
Nelle Fabriek in Rotterdam! Symhuna,
het initiatief om koraalriffen te herstellen
was een van de deelnemers. Het was de
gelegenheid om hun nieuwe naam en
nieuwe logo te presenteren. Symhuna
ging informeel al lange tijd rond als
KoraalTuinieren Om dit internationaal
net zo goed over te brengen, is de
naam veranderd in CoralGardening.
Voor meer informatie over CoralGardening kijk in de vorige nieuwsbrief
van Sea First. Voor het laatste nieuws
schrijf u in voor de nieuwsbrief van
CoralGardening.
Samen met acht andere ondernemers
streed CoralGardening in een heuse
boksring om de aandacht van het
publiek en de aanwezige investeerders.
Vera Aarden betrad de ring namens
CoralGardening en nam het op tegen
Sivan Breemhaar van Afriek. Een
geduchte tegenstander die mooie
kleurige Afrikaanse blazers voor mannen
maakt. Vera maakte gelijk indruk door
de jury een potje met zeezout en zeewier, voorzien van het nieuwe visitekaartje te geven. Om ze zo thuis er aan
te herinneren dat de oceaan belangrijk
is voor ons allemaal.
Vera sprak vanuit haar passie en deed
het erg goed. De jury en het publiek
stelden na de 5 pitches van elk 25
seconden, nog een aantal goede
vragen die beide finalisten goed
beantwoordden. Na de battle tussen
CoralGardening en Afriek volgden de
battle rondes van de andere finalisten,
met zeer uiteenlopende business
plannen. Na de laatste battle werd al
snel de winnaar bekend gemaakt. De
juryprijs ging naar Pectcof, met het
plan om afvalproducten van de koffieindustrie te hergebruiken. In de koffiepulp zit het stofje pectine dat er uit gewonnen kan worden. Zo wordt afval
weer van waarde.
Daarna werd de Publieksprijs bekend
gemaakt. CoralGardening werd verkozen tot de favoriet van het publiek!
Wat een eer. De prijs bestaat uit mediaaandacht via OneWorld, een coachings-
4
Leuk dat het
publiek CoralG
ardening
als favoriet ki
est!
traject met ervaren ondernemer Dirk
Terwel en een goodie-bag met producten van de finalisten van eerdere
edities.
CoralGardening gaat eind van
april 2015 van start in Thailand.
Wilt u een bijdrage leveren
aan het herstel en behoud van
onze kostbare koraalriffen?
Dat kan door een stuk rif te
sponsoren of door het doneren
van tweede hands duikapparatuur.
Neem contact op via
[email protected].
De Beach clean-up op 28 september
2014 was een groot succes. Er waren ongeveer 90 volwassenen en kinderen die
meededen het Scheveningse strand van
afval te ontdoen. Opvallend was de aanwezigheid van een groep studenten van
de Universiteit Leiden en van het WNF.
De meeste mensen werkten in familieof vriendengroepjes en er werden 22 ingevulde afvallijsten ingeleverd en er is
meer dan 100 kg afval opgehaald.
5
Hart beach heeft drie gratis surflessen aangeboden
voor diegenen die het
zwaarste en meeste afval
hebben opgehaald.
Als eerste eindigde de
familie van Kuijen en Hermie
Saeijs. Zij gingen drie keer
het strand op en namen
maar liefst 12 kg afval mee.
Op de tweede plaats
Corien van Dorp, Nicole Driessen en
Peter van Ling die twee keer liepen en
10 kg afval verzamelden.
De 3e plaats gaat naar Jim Nijhof en
een student van de Leidse Universiteit
met meer dan 25kg visnet.
Speciale dank aan Hart Beach
voor de gastvrijheid, Merijn Tinga
[Plastic Surfer] voor zijn presentatie,
Willem Boer [Kustenaar] voor het
lenen van zijn Mantarog en Stichting
De Noordzee voor de grijpers.
Download