Dia 1 - KNMG

advertisement
Rol AMK
Samenwerking in de keten
Alice Schutte,
vertrouwensarts AMK Gelderland
Samenwerking in de keten
 Belemmeringen in het vroegtijdig
onderkennen van kindermishandeling
 Werkwijze AMK
 Bijzondere vormen van kindermishandeling
 Jaarlijks zijn 100.000 tot 170.000
kinderen in Nederland slachtoffer
van mishandeling
IJzendoorn MH. Kindermishandeling in Nederland. Leiden: Casimir Publishers 2007
Lamers-Winkelman F. scholieren over mishandeling. A’dam, VU research 2007
Kinder mis- handeling
“Wat
slachtoffers het meeste pijn
doet, is niet de wreedheid van de
pleger, maar het zwijgen van de
omstanders.”
Waarom zwijgen wij?
 Angst schaden vertrouwensrelatie ouders
 Angst voor tuchtcollege
 Angst reactie ouders
 Niet vals willen beschuldigen
 Het niet zeker weten
Advies en consult
 Probleem verheldering
 Een- of meermalig contact
 Gezin blijft anoniem
 Verantwoordelijkheid bij hulpvrager
 Registratie op naam hulpvrager
Kern is meedenken en coachen
Melding

Aanname melding

Intake

Vooronderzoek

Kennisgeving ouders / kind
Melding
Onderzoek bestaat uit:

Huisbezoek

Gesprekken met ouders / kinderen

Overleg betrokken professionals

Eind beoordeling / risicotaxatie
Melding
Na onderzoek 3 mogelijkheden:
Geen kindermishandeling:
afsluiten en vernietigen
Kindermishandeling niet
bevestigd:
alert blijven
Wel kindermishandeling:
vrijwillige hulpverlening op
gang brengen
Raad voor de Kinderbescherming inschakelen
Aangifte doen
Melding
Na het onderzoek
 Feedback aan professionele melder
 Afsluiten
 Rappel
Cavé: bedreiging in ontwikkeling
 Ouders met verstandelijke beperking
 Ouders met individuele problematiek
 Therapie ontrouw
 Munchausen by Proxy
Huiselijk geweld
Cavé: Het ongeboren kind
•Bij bedreiging in ontwikkeling zsm
melden tijdens de zwangerschap
•Middelengebruik moeder
•Therapie ontrouw (bijv. psychose)
•Moeder met licht verstandelijke
handicap
OTS al mogelijk in zwangerschap
AMK Gelderland
Bereikbaarheid 24 uur per dag
Vertrouwensartsen:
Peter Kooij
Michiel Marlet
Dominique Rotte
Gwen Veneman
AMK
Arnhemsestraatweg 352 te Velp
Tel.: 026 – 44 24 222
Tel.: 0900 - 123 1230
Anita Kraak
Patries Worm
Met dank voor uw aandacht
Download
Random flashcards
Create flashcards