Inzicht in herstel en werkhervatting bij werknemers met psychische

advertisement
Informatiefolder voor werknemers
Inzicht in herstel en werkhervatting bij
werknemers met psychische problemen
Inleiding
De Universiteit van Tilburg voert momenteel een onderzoek uit dat heet ‘Inzicht in werkhervatting bij
werknemers met psychische problemen’. Omdat u sinds kort ziek bent gemeld, nodigen wij u uit voor een
interview. In het onderzoek worden werknemers die zich hebben ziekgemeld vanwege psychische redenen
geinterviewd over wat er nodig is voor hen om weer op te kunnen knappen en weer aan het werk te gaan. Het is
een open interview waarbij er geen goede of foute antwoorden zijn; de onderzoekers zijn echt geinteresseerd in
uw mening en kijk op uw situatie.
In deze folder leest u waar het onderzoek precies over gaat, zodat u kunt beslissen of u wel of niet wilt
meedoen. Ook als u meedoet, kunt u op elk moment besluiten te stoppen, zonder dat dit gevolgen heeft. De
gegevens uit het interview worden gecodeerd geanalyseerd en niets van wat u zegt komt terecht bij uw
bedrijfsarts, psycholoog, werkgever, arbodienst, of andere externen.
Waarom voeren we dit onderzoek uit en wat is het doel?
Ieder jaar melden veel mensen zich ziek vanwege psychische redenen. Bij een derde van alle werknemers die
langdurig ziek thuis zijn is de oorzaak psychisch, zoals burnout of overspanning. Door met werknemers te praten
die zich ziek hebben gemeld vanwege psychische klachten hopen we meer inzicht te krijgen in wat hen zou
kunnen helpen en wat hen juist belemmert om weer te gaan werken.
Hoe doen we dit onderzoek?
Om dit inzicht te krijgen, interviewen we mensen die uitgevallen zijn van werk vanwege psychische klachten vlak
nadat ze zijn uitgevallen van werk. Ongeveer de helft van de deelnemers wordt ook uitgenodigd voor een
tweede gesprek op een later moment, omdat we ook geïnteresseerd zijn in de mening van mensen die weer
aan het werk zijn, of juist langer thuis zijn. Hiervoor wordt van de deelnemers bijgehouden wanneer zij zich
beter melden. Door het analyseren van alle gesprekken hopen we antwoord te krijgen op vragen als: wat kan
een werknemer helpen om snel weer te herstellen en weer aan het werk te gaan? Wat werkt niet goed? Wat
heeft invloed op het snellere of langzamere terugkeer naar werk? Hoe spelen anderen, zoals familie, dokter,
bedrijfsarts en werkgever, een rol bij werkhervatting?
Wat betekent dit voor u?
Meedoen aan het onderzoek houdt in dat een onderzoeker u interviewt, in ieder geval één keer, mogelijk ook
twee keer. Een interview duurt ongeveer één uur. Voor een interview krijgt u als dank een cadeaubon van €10.
Het gesprek vindt plaats op een plek die voor u goed uitkomt. Dat kan thuis zijn, maar ook op een andere
(rustige) plek.
Het interview wordt opgenomen met een recorder, zodat de onderzoekers het later nog kunnen naluisteren
indien nodig. De analyse gebeurt anoniem, dat betekent dat de antwoorden die u geeft niet te herleiden zijn tot
uw persoon. De antwoorden die u geeft worden uitsluitend gebruikt voor het onderzoek. De interviews worden
zorgvuldig bewaard in een beveiligde omgeving voor een periode van 15 jaar, waarmee we voldoen aan de
geldende wet- en regelgeving.
De vragen van het eerste interview gaan onder andere over wat er toe heeft geleid dat u zich ziek heeft gemeld
hoe u aankijkt tegen terugkeer naar werk en wat u denk dat u zou kunnen helpen of juist belemmeren om weer
aan het werk te gaan. Indien u wordt uitgenodigd voor een tweede interview dan zal dit gaan over hoe u op uw
ziekteperiode en mogelijke werkhervatting terugkijkt. U mag te allen tijde aangeven dat u bepaalde vragen
liever niet beantwoordt.
Meedoen of niet?
Mogelijke voordelen om mee te doen aan het onderzoek:
 Met de kennis uit dit onderzoek kan de begeleiding voor werknemers met psychische klachten
verbeteren waardoor mensen die in dezelfde situatie zitten als u in de toekomst mogelijk betere
begeleiding kunnen krijgen en sneller kunnen herstellen.
 U krijgt als dank voor meedoen een cadeaubon van €10 per interview.
 Als u dat wilt kunt u na afloop van het onderzoek een samenvatting van de resultaten toegestuurd
krijgen.
Mogelijk nadeel om mee te doen aan het onderzoek:
 Het interview kost tijd, namelijk ongeveer een uur.
Als u mee wilt doen aan het onderzoek
Als u mee wilt doen mag u bijgevoegde antwoordformulier terugsturen naar de onderzoekers of een email
sturen naar onderzoeker Hanneke van Gestel, [email protected] Vermeld hierbij a.u.b. uw naam en
telefoonnummer.
Een onderzoeker neemt vervolgens telefonische contact met u op om nader informatie te geven over het
onderzoek en eventuele vragen te beantwoorden. De onderzoeker zal ook enkele vragen stellen om te kijken of
u tot de doelgroep van het onderzoek behoort en zal vervolgens een afspraak met u maken voor een gesprek.
Als u naar aanleiding van het telefoongesprek nog even wilt nadenken over deelname, kan dat altijd. U mag in
het telefoongesprek ook aangeven als u toch besluit niet mee te willen doen.
Als u wilt stoppen met het onderzoek
U beslist zelf of u deelneemt aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. U kunt altijd stoppen met het interview
of aangeven dat u het tweede interview niet wil doen. Daarvoor hoeft u geen reden te geven en het heeft geen
consequenties.
Tot slot
De psychologisch-ethische toetsingscommissie van de Universiteit van Tilburg heeft dit onderzoeksproject
getoetst en goedgekeurd.
Als u nog vragen heeft na het lezen van deze informatie, neem u dan gerust contact op met Hanneke van Gestel
(onderzoeker) via 013-4668182, [email protected] Zij staat u graag te woord.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards