Prijs Ouder wordende mensen

advertisement
Fijn ouder worden, ook als je
een beperking hebt
Zorg en ondersteuning voor ouder
wordende mensen met een
verstandelijke beperking
Wat gaan we doen?
We hebben het over zorg en ondersteuning voor ouder wordende mensen met een
verstandelijke beperking. Kijken vanuit cliëntenperspectief.
1. Voorgeschiedenis: onderzoek naar ervaringen
2. Over wie gaat het?
3. Kijken vanuit cliëntenperspectief
4. Wegwijzers als hulpmiddel voor familie en vertegenwoordigers
Voorgeschiedenis
 Mensen worden steeds ouder.
 Ook mensen met een verstandelijke beperking die gebruik maken van de
diensten van een zorginstelling.
 Zijn zorginstellingen voorbereid op deze groep ouder wordende mensen?
 Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking, samen met hun
naastbetrokkenen, er voor zorgen dat zij goede zorg en ondersteuning krijgen,
die past bij het ouder worden?
Voorgeschiedenis
Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking
Inventariserend onderzoek naar ervaringen van ouder wordende mensen met
een verstandelijke beperking die van instellingszorg gebruik maken
Voorgeschiedenis
Doelstelling onderzoek:
 In beeld krijgen of zorgaanbieders voldoende rekening houden met wijzigende
behoeften op gebied van wonen, dagbesteding en zorgverlening.
 In beeld brengen van knelpunten en positieve ervaringen.
 Ideeënvorming door bestaande ervaringen te inventariseren. Doel: een
handreiking ontwikkelen voor cliëntvertegenwoordigers en cliëntenraden (te
gebruiken bij overleg met de instelling en het toetsen van instellingsbeleid).
Voorgeschiedenis
Een greep uit de uitkomsten:
 In zorgplannen onvoldoende aandacht voor veranderende zorgvraag bij ouder worden.
 Verhuizing op latere leeftijd heeft grotere emotionele impact op cliënt.
 Behoud van sociale contacten belangrijk.
 Ouder wordende mensen moeten betrokken blijven bij sociaal netwerk door
deelname aan maatschappelijke en sociale activiteiten.
 Merendeel ouder wordende mensen voelt zich sociaal en emotioneel veilig
in de woonsituatie.
Voorgeschiedenis
Uit onderzoek wordt duidelijk:
 Veel mensen weten niet of zorginstellingen rekening houden met steeds meer
ouder wordende mensen. En dus met de wensen van deze mensen.
 Belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan.
 Behoefte aan materialen hierbij.
 Wegwijzers en handreiking voor familie en vertegenwoordigers
Prijs
MOVISIE Diversiteitsprijs 2011
‘Ouderen: de generatie van de toekomst?’
Aanmoediging voor het project ‘Kwaliteit van leven kent geen beperking’
(boekje krijgt u aan het einde van de dag mee)
Over wie gaat het?
Ouder wordende mensen




mensen met een verstandelijke beperking
ouder dan 40 tot 50 jaar
mensen met Down syndroom: vanaf hun 40ste al te maken met dementie
mensen met ernstige, meervoudige beperkingen: vanaf hun 40ste intreden van
verouderingsprocessen
 mensen die gebruik maken van de diensten van een zorginstelling
NB: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), in 2001 14 % van de mensen met een
verstandelijke beperking ouder dan 50 jaar (16.000 cliënten) in 2020 23 % (26.000
cliënten). Groeiend aantal mensen.
Ieder mens wordt op zijn eigen wijze ouder.
We doorlopen niet allemaal hetzelfde proces.
Wegwijzers als hulpmiddel
5 wegwijzers:
 wonen en veiligheid
 dagbesteding en vrije tijd
 zorg en welzijn
 bijzondere aandachtsgebieden
 algemeen beleid
Mogelijkheden:
 alle wegwijzers invullen - totaalbeeld van zorg en ondersteuning voor cliënt
 kiezen welk onderwerp van belang in situatie cliënt
Handreiking als hulpmiddel
Wat kunnen familie en vertegenwoordigers met de wegwijzers?
 Het maakt hen bewust van de zorg en ondersteuning die er is
 Het zorgt er voor dat zij aandachtspunten formuleren over wat anders kan
 Het biedt een basis voor een gesprek met de zorginstelling
(verbetering van de communicatie)
Wat kunnen cliëntenraden, begeleiders en bestuurders met de wegwijzers?
 Signalen verzamelen en bespreekbaar maken
 Zorgen voor bespreekmomenten zorg en ondersteuning
 Kijken vanuit professie én cliëntenperspectief
Filmpjes over situaties
KansPlus
Belangennetwerk
verstandelijk gehandicapten
www.kansplus.nl
VraagRaak
Steunpunt medezeggenschap
cliëntenraden
w.vraagraak.nl
Buro Opaal
maakt moeilijke informatie toegankelijk
www.buro-opaal.nl
Download