Contact - ANP Pers Support

advertisement
Bijlage
Bijlage Persbericht - Nederlanders zijn positief gestemd over hun financiële toekomst,
BlackRock, 19 januari 2015.





Slechts één op de zes (net iets meer dan de helft van het Europese gemiddelde) zegt goed
op de hoogte te zijn van wat beleggen inhoudt.
Eén op de vijf (22%) neemt de tijd om regelmatig het rendement van hun spaargeld en
beleggingen te monitoren.
Nederlanders hebben minder vaak dan andere Europeanen de interesse om meer over
beleggen te weten te komen (29% tegenover 39%).
Nederlanders zijn weinig bekend met beleggingstermen; 44% zegt nooit van ‘spreiding’ te
hebben gehoord, en 48% heeft nog nooit van ‘marktvolatiliteit’ gehoord.
Het is dan ook niet verrassend dat de Nederlandse respondenten in ons onderzoek
gemiddeld slechts 14% van hun maandelijkse inkomsten sparen en beleggen.
De groep spaarders en beleggers, die we in het persbericht en het onderzoek ‘ALERT’ hebben
genoemd, heeft een aantal opvallende eigenschappen gemeen, waardoor ze de toekomst met
meer vertrouwen tegemoet zien. De ‘alerte’ spaarder en belegger:
Anticipeert op toekomstige behoeften en heeft een plan:

85% van deze groep bouwt aanvullend pensioen op, tegenover een gemiddelde van 58%
voor alle Nederlanders.
Let erop dat beleggingen breed gespreid zijn:

Ze zorgen voor veel meer spreiding in hun portefeuille dan de gemiddelde Nederlander.
Erkent het belang van beleggen om inkomsten te genereren:

Ze bezitten meer dan twee keer zo vaak als de gemiddelde Nederlander beleggingen of
spaarrekeningen die inkomsten kunnen opleveren (67% vs. 26% van de gemiddelde
Nederlanders).
Raadpleegt van tijd tot tijd een adviseur:

Deze groep besteedt niet alleen meer tijd om de eigen beleggingen te monitoren en wil niet
alleen meer te weten komen over beleggen, maar twee derde maakt ook gebruik van een
financieel adviseur, tegenover minder dan de helft van de gemiddelde Nederlanders.
Trekt weloverwogen geld uit om te beleggen, in plaats van alleen te sparen:

Einde
Deze groep houdt zich meer bezig met de langetermijnplanning; 73% zegt met plezier de
eigen beleggingen te beheren en bijna de helft beschouwt zichzelf als een ‘actieve’ belegger,
tegenover slechts 10% van de gemiddelde Nederlanders
2
Contact:
BlackRock
Astrid Overeem
+31 20 549 5213
[email protected]
Over BlackRock
BlackRock is een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten, risicobeheer en
adviesdiensten voor institutionele en particuliere cliënten over de hele wereld. Het totaal beheerd
vermogen (AUM) van BlackRock bedroeg per 31 december 2014 USD 4.652 miljard. Met een brede
reeks producten, waaronder mandaten, beleggingsfondsen, iShares ® Exchange Traded Funds
(ETF´s) en andere gepoolde beleggingen, helpt BlackRock cliënten om hun beleggingsdoelen te
bereiken en adequate oplossingen te vinden. Via BlackRock Solutions ® biedt BlackRock aan een
groot aantal institutionele cliënten ook risicobeheer, strategisch advies en een enterprise investmentsysteem. Het hoofdkantoor van BlackRock is gevestigd in New York. De firma telde per 31 december
2014 ca. 12.200 medewerkers in meer dan 30 landen en is prominent aanwezig in alle grote
wereldwijde markten, waaronder Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië, het MiddenOosten en Afrika. Zie voor meer informatie de website: www.blackrock.nl
© 2015 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS,
iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE
DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn
geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks)
zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
BlackRock Investor Pulse onderzoek
Het BlackRock Investor Pulse onderzoek is één van de grootste wereldwijde onderzoeken op het
gebied van spaargeld en beleggingen onder 27.500 mensen in 20 landen: Amerika en Canada,; In
Europa in Belgie, Frankrijk, Duitsland, Italie, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk;
in Latijns-Amerika in Brazilie, Chili, Colombia en Mexico; in Azie in China, Hong Kong, India, Japan,
Singapore en Taiwan. De Nederlandse groep respondenten bestond uit 1000 personen. Er zijn geen
inkomens- of vermogenskwalificaties gesteld bij het selecteren van de respondenten voor dit
onderzoek, waardoor het onderzoek een representatieve weergave geeft van de populatie van elk
land. Het onderzoek werd uitgevoerd door BlackRock in samenwerking met Cicero, een onafhankelijk
onderzoeksbureau, en vond plaats in juli en augustus 2014.
Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk
geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer
2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44
(0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.
BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan
fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw
oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De informatie opgenomen in dit persbericht is niet bedoeld
als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling,
aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie
te volgen. De hier geuite onderzoeksresultaten zijn verzameld in de periode van 24 juli 2014 tot 23
augustus 2014 en kunnen veranderen wanneer de omstandigheden veranderen.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards