Welcome to the new PowerPoint template

advertisement
Sparen versus Beleggen of Sparen én
Beleggen?
Bob Hendriks
Managing Director, Hoofd Retail Distributie Nederland
Maart 2015
Gevoel versus verstand
RAD VAN FORTUIN
75 vakjes:
0 Euro
25 vakjes:
100.000 Euro
50 vakjes:
0 Euro
50 vakjes:
100.000 Euro
25 vakjes:
0 Euro
75 vakjes:
100.000 Euro
Gevoel versus verstand
RAD VAN FORTUIN
75 vakjes:
-100.000 Euro
25 vakjes:
0 Euro
50 vakjes:
-100.000 Euro
50 vakjes:
0 Euro
25 vakjes:
-100.000 Euro
75 vakjes:
0 Euro
Opbrengst staatsoblligaties
Weten ≠ Doen
Er wordt meer van het vermogen als
spaargeld aangehouden dan nodig is
Aandelen: 12%
Obligaties: 3%
Onroerend goed: 2%
Alternatives: 2%
Overig: 3%
78
%
42
%
Spaargeld: 78%
Ideaal
Feitelijk
Spaargeld voert de boventoon als het om beleggen gaat in Nederland
Bron: BlackRock Investor Pulse onderzoek, uitgevoerd van 24 juli tot 23 augustus 2014 onder in totaal 27.500 mensen in 20 landen in de leeftijd van 25 tot 74 jaar, die per land een representatieve steekproef van de
bevolking vormden. De steekproef voor Nederland was 1.000. Het percentage van 42% is door de respondenten aangegeven als ideaal.
Dus ik moet beleggen?
Kan ik met
sparen mijn
doel halen?
1
Nee? Kan ik
Nee? Kan
Nee? Past
meer sparen?
ik mijn doel
aanpassen?
beleggen bij
mij?
2
3
4
Beleggen…..een verhaal voor de lange termijn,
sparen ook?
Beleggen…..en nu?
Kennis
Meten
ETFs
53 %
Volatiliteit
48 %
Diversificatie
44%
?
?
?
?
?
Risico
Voortgang
Hoe hebben de markten het gedaan?
Waarderingen versus het verleden
Niet alles is even aantrekkelijk binnen elke categorie, nuance is nodig
Aandelen

Obligaties

Alternatieven

Vijf eigenschappen van een alerte consument
A
L
E
R
T
Sparen versus Beleggen of Sparen én Beleggen?
RAD VAN
FORTUIN
Belangrijke informatie
De in deze presentatie geuite onderzoeksresultaten zijn verzameld in de periode van 24 juli 2014 tot 23 augustus 2014 en kunnen veranderen wanneer de
omstandigheden veranderen.
In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren en is niet gegarandeerd. De kans is
aanwezig dat u uw oorspronkelijke inleg niet terug krijgt.
Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn
bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan
beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.
Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De
resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig
zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een onderdeel daarvan en de juistheid ervan
kan niet worden gegarandeerd.
Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld
in verband met een dergelijk aanbod.
© 2015 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK),
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en
ongeregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.
14
Download