Homerus in historisch perspectief

advertisement
Homerus in historisch perspectief
Docent: Drs. H.C. Ingen Housz-Menalda, oud-docent oude geschiedenis van
de Hogeschool van Amsterdam. De docent verzorgt regelmatig colleges voor het
HOVO van de Universiteit Leiden.
Opnieuw de Ilias van Homerus lezen, maar nu
moeiteloos, ongehinderd door lastige optatieven
en aoristen: we lezen het epos in de veelgeprezen
metrische vertaling van H. de Roy van Zuydewijn,
en de vragen die wij aan de tekst stellen zijn puurhistorisch.
Zoals Schliemann zijn negen Troje’s opgroef, zo
zullen wij de tijdslagen die in het epos herkenbaar
zijn ‘afgraven’ en daarbij kennis maken met de
verschillende culturen die hun sporen in de Ilias
achterlieten: de flonkerende wereld der MinoischMyceense cultuur, die terecht door latere generaties werd herinnerd als een sprookje; de feodale
wereld van de Griekse ‘Dark Ages’, en de verfijnde
stadscultuur die herleefde in de ‘Renaissance,
achtste eeuw v.C.’. We krijgen enig inzicht in de
techniek van de hofbarden, wier heldenzangen al
deze werelden hebben verbonden.
We leren een Lineair-A van een Lineair-B te
onderscheiden, maken kennis met Homerische
formules en de Homerische Kwestie. (Heeft
Homerus bestaan, en zo ja, was hij dan een, twee
of velen?) Ook de Griekse godenwereld weerspiegelt de wereld der mensen in haar historische
gelaagdheid.
Voor oud-gymnasiasten die nooit toekwamen aan
herlezing van Homerus, en voor allen die nu wel
eens willen weten hoe het zat met de Trojaanse
Oorlog!
8 woensdagen, 10 februari
t/m 31 maart
10.00-11.45 uur
 198,- (inclusief teksten en
koffie/thee)
Werkvorm: hoorcolleges
met gelegenheid tot het stellen van vragen in het tweede uur gezamenlijk lezen en
bespreken van de teksten in
vertaling uit de reader.
Maximaal aantal deelnemers: 20
Zelfstudie: ca. 3 uur lezen
per week.
Cursusmateriaal:
reader met fragmenten van
de vertaling van Homerus'
Ilias door H.J. de Roy van
Zuydewijn, 4e druk 2004,
ISBN 9029521635 (niet
meer verkrijgbaar).
Deze collegeserie is een herhaling van najaar 2005 in
Leiden.
33
Download