COMPETENTIEPROFIEL Gezondheidszorg

advertisement
COMPETENTIEPROFIEL
Gezondheidszorg - VDAB / GTB
DIT DOCUMENT MOET DOOR DE ‘BEGELEIDER ZORG’ SAMEN MET DE CLIËNT ZO VOLLEDIG MOGELIJK
INGEVULD WORDEN EN DIENT ALS LEIDRAAD VOOR EEN EERSTE GESPREK BIJ AANMELDING BIJ
VDAB of GTB.
DE INFORMATIE OPGENOMEN IN DIT DOCUMENT DIENT STRIKT VERTROUWELIJK BEHANDELD TE
WORDEN DOOR ALLE BETROKKEN PARTIJEN.
Persoonsgegevens Cliënt
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voornaam:………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………………………………………..
Officieel adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Verblijfsadres: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………..
Statuut:
RVA - Mutualiteit - Inkomensverv.tegemoetkoming FOD - OCMW leefloon - Geen 
Gegevens Begeleider Zorg
Naam: …………………………………………………………………………………………………………
Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………
Organisatie: ………………………………………………Functie: …………………………………………………………
Adres organisatie: …………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………
Gegevens medewerker VDAB – GTB eerste gesprek
Naam: …………………………………………………………………………………………………………
Voornaam:…………………………………………………………………………………………………………
Organisatie:…………………………………………………… Functie: ……………………………………………………
Adres organisatie:…………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………
Bijlage 1: competentieprofiel
Competenties
Sociale context en ondersteuningsnetwerk
Wordt de klant nog door andere diensten begeleid? vb van thuis uit, begeleid wonen,
OCMW, … Draagt klant nog zorg over andere personen. Vermeld tevens de impact op de
arbeidssituatie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Studies
Analyse: wat lukte goed tijdens schoolloopbaan, wat minder goed, waarom bepaalde
studiekeuze, waarom gedubbeld,…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Werkervaring
Analyse: wat lukte goed tijdens arbeidsverleden, wat minder goed, waarom bepaalde
keuzes, waarom einde tewerkstelling,…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arbeidsvaardigheden
Noteer persoonlijke sterkten en werkpunten ikv tewerkstelling.
Zelfredzaamheid
ADL, huishouden, veiligheidsbesef, administratie en financiën, vrije tijdsbesteding, neemt
zelf beslissingen,…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mobiliteit
Rijbewijs, verplaatsingsmogelijkheden of beperkingen? Hulpmiddelen nodig?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bijlage 1: competentieprofiel
Psychische draagkracht
Probleemgedrag, vertrouwen versus wantrouwen, omgaan met anderen, zelfinzicht,
stressbestendigheid, tips voor volgende begeleider wat werkt, wat werkt niet? Heeft iemand
een zetje nodig om tot actie te komen of werkt het juist andersom?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Motorische en fysieke draagkracht
Grove en fijne motoriek, welke fysieke belasting kan klant aan? …
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cognitie
Zijn er testen gebeurd? Geheugen, aandacht, concentratie, tijdsbesef, leerbaarheid?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Communicatieve vaardigen
Welke aanpak motiveert klant het meest? Lezen en schrijven? Nood aan schriftelijke
instructies? Of beter demonstratie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sociale vaardigheden
Werkt liever alleen of in groep, komt zelf tot oplossingen, vraagt hulp, kan omgaan met
leidinggevenden,….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arbeidscompetenties
Handvaardigheid, administratieve- technische vaardigheden, tempo, nauwkeurigheid,
werken onder druk,…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bijlage 1: competentieprofiel
Arbeidsattitudes
Zelfkennis, efficiënt werken, doorzetten, omgaan met regels, plannen en organiseren,
veiligheid,….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er nog zaken die belangrijk zijn voor je begeleider naar werk
Gebruik medicatie? Tips om begeleiding vlotter te laten lopen?....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arbeidsinteresses en motivatie
Motivatie om te gaan werken, weet klant wat hij graag wil doen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bijlage 1: competentieprofiel
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards