doŝen - ontwikkelingsdynamische benadering

advertisement
DOŜEN - ONTWIKKELINGSDYNAMISCHE BENADERING
Een omschrijving
De ontwikkelingsdynamische benadering van Doŝen is een benadering waarbij men uitgaat
van een voortdurende interactie en beïnvloeding tussen vier elementen (Doŝen, 1990, 2001):
-
het biologische substraat: een begeleider moet zicht hebben op de biologische
factoren en stoornissen in het centraal zenuwstelsel die een rol hebben gespeeld in
de stoornis van een kind.
-
het sensorisch, motorisch en psychisch functioneren: een begeleider moet de
sensorische, motorische en psychische functies van een kind goed kunnen
inschatten, zodat de begeleiding er kan op afgestemd worden.
-
de omgevingsomstandigheden: een begeleider moet de regels, rollen en posities van
het sociale systeem waarbinnen een kind leeft, kennen om de gedragspatronen en
interne toestand van een kind te kunnen begrijpen.
-
het ontwikkelingsverloop: een begeleider moet zijn strategie afstemmen op de
cognitieve, sociale en emotionele aspecten van de ontwikkeling van een kind.
Wanneer één van deze factoren verandert, verandert de totale structuur (Doŝen, 1990). Naast
deze vier belangrijke elementen, besteedt men uitdrukkelijk aandacht aan de intrapsychische
(psychodynamische) aspecten van een kind.
De ontwikkelingsdynamische benadering van Doŝen wordt toegepast in de begeleiding van
kinderen
en
volwassenen
met
een
mentale
beperking
(en
eventueel
bijkomende
gedragsproblemen).
REFERENTIES
Doŝen, A. (1990). Psychische en gedragsstoornissen bij zwakzinnigen. Een ontwikkelingsdynamische
benadering. Boom Meppel: Amsterdam.
Doŝen, A., (2001). Developmental-dynamic relationship therapy. An approach to more severely
mentally retarded children. In A. Doŝen & K. Day (Eds.), Treating mental illness and behavior disorders
in children and adults with mental retardation (415-427). Washington, D.C.: American Psychiatric
Press.
Wetenschappelijk onderzoek
Wij hebben geen wetenschappelijke publicaties gevonden van onderzoek naar de toepassing
of het effect van de ontwikkelingsdynamische benadering van Doŝen bij personen met een
ASS.
Download