Werksymposium Goede start, onderdeel van Kans voor de

advertisement
Werksymposium Goede start, onderdeel van Kans voor de Veenkoloniën
Informatie over de sprekers en begeleiders van de workshops.
Karel Loohuis, dagvoorzitter,
is een Nederlands politicus van de PvdA.
Na het gymnasium studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen en daarna werd hij in 1984 docent geschiedenis in Enschede en
Oldenzaal. Loohuis was vanaf 1990 wethouder in Oldenzaal tot hij in
september 1997 benoemd werd tot burgemeester van de toenmalige NoordHollandse gemeente Wognum. In 2002 werd hij benoemd tot burgemeester
van Haaksbergen. Sinds februari 2011 is hij de burgemeester van
de gemeente Hoogeveen.
Paul Asbreuk, projectleider Goede Start en begeleider workshop “Goede
Start en bekostiging”,
is opgegroeid op een boerderij in Twente. Na een opleiding
levensmiddelentechnologie en bedrijfskunde heeft hij diverse leidinggevende
functies vervuld in de levensmiddelenindustrie. Tijdens zijn loopbaan is zijn
interesse verschoven naar begeleiding van samenwerkingsverbanden. Vanuit
zijn bedrijf Impology begeleidt hij op dit moment meerdere samenwerkingsverbanden op het gebied van geboortezorg en preventie. Vanaf het
begin in 2010 is Paul projectleider in ZW-Drenthe bij de voorloper van
“Goede Start” en vanaf de start van KvdVK projectleider van dit programma.
Joke Bakker, Stuurgroeplid Kans voor de Veenkoloniën en spreker,
ik ben na 2000 verhuisd naar Emmerhout vanuit mijn geboorteplaats Den
Haag. Daar heb ik gewerkt in het onderwijs en verder voornamelijk in het
jeugd- en jongerenwerk in bijna alle wijken in Den Haag. In 2002 werd ik
Voorzitter van Wijkbelangen en lid van het landelijke bewonersplatform LSA.
In 2010 werd ik daar ook bestuursvoorzitter van. Vanuit die functie kwam ik
terecht bij de GSA landelijke kerngroep “Natuurlijk Samen voor veilige
wijken” in Nederland. Tenslotte ben ik vanaf 1 november 2015 lid van de
stuurgroep “Kans voor de Veenkoloniën”.
Koos van der Velden, spreker en begeleider workshop “Rol van de
gemeente binnen publieke gezondheid”.
Prof. Dr. Koos van der Velden is hoogleraar public health aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen met als bijzondere aandachtsgebieden
infectieziektebestrijding en gezondheidssystemen. Van der Velden is
voorzitter van het interuniversitair Overleg Sociale Geneeskunde, lid
Topstafcommissie Radboud UMC, voorzitter NWO/Wotro Global Health
Platform en voorzitter ZOnMW programma Zwangerschap en Geboorte.
Vanaf 2012 is hij als adviseur verbonden aan Goede Start.
Linda Hageman, begeleider workshop “laaggeletterdheid”,
heeft de studies Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Bedrijfskunde
gevolgd. Daarna vervulde ze diverse inhoudelijke- en leidinggevende functies
bij peuterspeelzalen, gastouderbureau’s, en organisaties rondom
kinderopvang in meerdere gemeenten binnen de Veenkoloniën.
Doorontwikkeling van zorgstructuren voor jonge kinderen en het motiveren,
coachen en instrueren van medewerkers zijn thema’s die hierbinnen centraal
staan. Sinds juli 2016 is Linda projectleider in de provincie Drenthe voor de
Stichting Lezen en Schrijven.
Robert van de Graaf, begeleider workshop “Rookvrij opgroeien”,
doet promotieonderzoek naar tabaksverslaving in de zorg en werkt als
verslavingsarts bij Verslavingszorg Noord Nederland. Hij is bestuurslid van de
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN). Vanuit VVGN
heeft hij zitting in Partnership Stoppen met Roken en Alliantie Nederland
Rookvrij. Van de Graaf schrijft mee aan de landelijke richtlijn Detox en aan de
revisie van de CBO-richtlijn Tabaksverslaving, die beide eind 2016
verschijnen. Hij is initiatiefnemer van ‘Rook de zorg uit!’, een beweging die
gaat voor een rookvrije zorg.
Janne de Ruyter, begeleider workshop “Op gezond gewicht”,
verschoof tijdens de studie pedagogiek haar aandacht naar
voedingsgewoonten bij kinderen. In 2012 promoveerde ze op een onderzoek
dat bewijst dat het wegnemen van suikerhoudende dranken kinderen
minder dik maakt. Ze werkt nu als onderzoeker bij de VU op het gebied van
gezondheidswetenschappen. Ze heeft de ambitie om bij te dragen betere
voedingspatronen voor kinderen. Janne is vanuit de VU nauw betrokken bij
initiatieven als JOGG en Partnerschap Overgewicht Nederland.
Famke ten Brinke, begeleider workshop “werken aan armoede”,
projectleider en trainer op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Vanuit ZIVA advies is Famke projectleider van het project “Sterk uit
armoede” van de stichting mens en maatschappij. Dit project introduceert
een nieuwe visie op armoede waarbij (betaalde) ervaringsdeskundigen als
tandem samen met professionals worden ingezet bij maatschappelijke
organisaties. Famke werkt daarbij niet alleen voor -, maar ook altijd samen
met de mensen.
Heidi van der Laan, begeleider workshop “werken aan armoede”
Heide is ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale uitsluiting. In
Nederland was ze één van de eerste deelnemers aan de opleiding tot
ervaringsdeskundige. Nu werkt ze in als tandemdocent bij de opleiding van
nieuwe ervaringsdeskundigen.
Download