Begeleider naar instanties

advertisement
Begeleider naar instanties
De begeleider naar instanties gaat ter ondersteuning mee met mensen die niet goed
zelfstandig een instantie of organisatie kunnen bezoeken. Te denken valt aan een bezoek
aan het ziekenhuis, huisarts, Krediet Bank Rotterdam, sociale dienst etc.
Wat doet de begeleider naar instanties?
De begeleider gaat mee en ondersteunt mensen bij het bezoeken van instanties. Het is de
bedoeling dat iemand zelf het woord doet en dat je als vrijwilliger de persoon ondersteund.
Het gaat vaak om mensen die slecht ter been zijn of door ziekte moeilijk de deur uit kunnen.
Bij ondersteuning kan aan het volgende gedacht worden:
• Iemand naar zijn afspraak bij een organisatie of instantie brengen bv. met de auto
• Daadwerkelijk meegaan naar de afspraak bij de organisatie of instantie
• Iemand op zijn gemak stellen voor de afspraak die hij/ zij heeft
• Helpen onthouden wat er allemaal gezegd en afgesproken is
• Iemand weer thuisbrengen na zijn afspraak
Aanmelden
U kunt voor vragen en/of aanmeldingen contact opnemen met MDRplus, zie de
onderstaande contactgegevens.
Contactgegevens
Contactpersonen
Tel
E-Mail
: Sanna Otte & Leonie de Knegt
: 010 - 286 81 00
: [email protected]
MDRplus – Marten Meesweg 141 – 3068 AV Rotterdam
Tel: 010-286 81 00 Website: www.mdrplus.nl
Download