campagne voor toegankelijke gemeentewebsites

advertisement
Start campagne voor toegankelijke gemeentewebsites
Utrecht, 24 september 2015 - Op zoek naar informatie over een nieuw paspoort,
zorg en ondersteuning of werk op de website van de gemeente? Erg belangrijk,
zeker voor mensen die slechtziend of (doof)blind zijn. Helaas zijn de meeste
gemeentewebsites niet goed toegankelijk voor mensen met een (visuele)
beperking. Zij kunnen daardoor niet of nauwelijks gebruik maken van de online
dienstverlening van de gemeente. Dit is zorgwekkend. Vijf samenwerkende
oogpatiëntenorganisaties starten daarom deze week een digitale
ledencampagne.
Iedereen die slechtziend of (doof)blind is kan meedoen aan de campagne. Het enige
dat mensen hiervoor hoeven te doen is in het rapport Digitale toegankelijkheid van
gemeentelijke websites nagaan hoe het met hun eigen gemeente is gesteld. Is de
website van de eigen gemeente niet goed toegankelijk? Dan worden mensen
opgeroepen om dit bij de gemeente te melden. Een voorbeeldmail is te downloaden
van de website van de Oogvereniging.
Waarom deze campagne?
Walter van Opzeeland, themacoördinator Digitale Toegankelijkheid bij de
Oogvereniging, licht toe: “De gemeente krijgt steeds meer taken. Denk maar aan de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van
deze wetten is zelfstandig meedoen. Daarom moeten informatie en diensten goed
toegankelijk zijn voor iedereen. Júist die van gemeenten. En zeker nu gemeenten
steeds meer gebruik maken van het digitale loket.”
Dat het met de toegankelijkheid van gemeentewebsites niet goed gesteld is, bleek dit
voorjaar al uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Slechts 7%
van de gemeentewebsites voldoet aan de standaarden voor toegankelijkheid.
Opvallend is dat vooral kleine gemeenten een toegankelijke website hebben. Van de
grote gemeenten is Tilburg de enige die voldoet.
Het doel van de campagne is dat online toegankelijkheid hoog op de agenda komt
van alle gemeentes in Nederland. En dat dit leidt tot gemeentewebsites die
toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met een (visuele) beperking.
“Doordat we gemeentes actief gaan benaderen, wordt pas echt duidelijk hoe urgent
het probleem is”, vult Walter van Opzeeland aan. “We hopen dat zo veel mogelijk
mensen uit onze achterban hun gemeente gaan benaderen. Want hoe meer mensen
meedoen, hoe beter we gemeentes kunnen aansporen om de toegankelijkheid van
hun website te verbeteren.”
Over dit project
In dit project werken vijf patiënten- en belangenorganisaties met elkaar samen om de
digitale toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking, een
oogaandoening of doofblindheid te verbeteren. Deze organisaties zijn: de
Oogvereniging, Hoornvlies Patiënten Vereniging, MaculaVereniging, Vereniging
OOG in OOG en de Nederlands Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond.
Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie contact op met Walter van Opzeeland, themacoördinator
Digitale Toegankelijkheid bij de Oogvereniging,
via [email protected] of bel de Oogvereniging: 030-2992878.
Samenwerkingsproject Oog 2013-2015
Samenwerking van patiënten- en belangenorganisaties van
mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards