hoofdstuk 1 - MeneerDeJonge

advertisement
HOOFDSTUK 1
§ 3 Onstaan van steden
Waar?
-Mesopotamië→ land van de Eufraat en de Tigris (zie kaartje)
-Egypte→ land van de Nijl
Wanneer?
Vanaf ong 3000 vc
Waardoor?
Er is een landbouwoverschot (surplus). Dat komt doordat er veel water is en er irrigatie wordt
toegepast→arbeidsdeling→handwerkers/ambachtslieden en handelaren.
Er ontstaat ruilhandel
-voedsel voor gebruiksvoorwerpen
-voedsel/gebruiksvoorwerpen voor produkten uit andere gebieden bv grondstoffen
Handelaren en handwerkers wonen in steden.
Hoe?
Politiek
Leiders krijgen meer macht→
(vorsten)
Sociaal
Groeiende sociale verschillen
(hiërarchische samenleving)
Cultureel
godsdienst→er ontstaat een pytheïstische natuurgodsdienst
In Egypte is de koning(farao) God in Mesopotamië is hij vertegenwoordiger van de
Goden op aarde.
-priesters (middelaars tussen goden en mensen→machtig)
-tempels (bij de Soemeriërs een Ziggoerat) met godenbeelden
-offers
enz
-irrigatiesysteem regelen
-bouwen openbare gebouwen
-verdedigen→steden ommuurd
-regels maken→wetten
-rechtspraak
-belasting heffen→onderhoud vrijgestelden
In Mesopotamië onstaan eerst stadstaten(Soemeriërs), later grote rijken (Babyloniërs,
Assyriërs en de Perzen)
In Egypte direct een groot rijk
-vorst
-priesters
-kunstenaars,schrijvers,ambtenaren
-handelaren
-handwerkers
-boeren
-slaven
-uitvinding van het schrift→ -wetten (Hammoerabbi 1750 vc)
-godsdienstige verhalen
-verleden optekenen
-boekhouding
Bij de Egyptenaren hiëroglyfen (papyrus) en in Mesopotamië spijkerschrift (kleitabletten)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards