D. Als ik jou een reddingsboei toewerp, kun jij je dan zelf redden?

advertisement
Als ik jou een reddingsboei toewerp,
kun jij jezelf dan redden?
Caroline van Heugten, Marcel Post, Siska de Rijke
Eigen regie en stimuli voor zelfredzaamheid:
waarom?
• Adaptieve taken nodig
• Goede zelfzorg om de ziekte onder controle
te houden
• Vermijden van lichamelijke ontregelingen
• Op weg naar een bevredigend dagelijks
leven
• Door zelf management
• Maar: dit is gericht op chronische
aandoeningen
Zelf management
• Zelf
• De juiste handelingen
• Op de juiste tijd
• Plannen
• En ook uitvoeren
• Methode: pro-actieve coping
Stappen zelf management
• Welk doel wil ik bereiken?
• Wat is er nodig om dat te kunnen
bereiken?
• Wat staat het bereiken in de weg?
• Wat moet ik veranderen om het doel
te kunnen bereiken
• Onderneem actie!
• Wat is het resultaat?
Ingredienten zelf management
• Probleem oplossende vaardigheden
• Doelen stellen
• Effectieve communicatie met anderen
• Proactief opstellen
• Gezonde leefstijl
• Leuke activiteiten ondernemen
Maar er is meer…..
• Zelf management
• Eigen regie
• Actieve coping
• Self-efficacy
• Mastery
• …….
Hoe en wat na hersenletsel?
• Minder nadruk op onder controle
houden van de ziekte
• Minder nadruk op lichamelijke
ontregelingen
Hoe en wat na hersenletsel?
• Is er voldoende inzicht in de
eigen situatie,
mogelijkheden en
beperkingen?
• Is er voldoende initiatief om
zelf aan de slag te gaan?
• Kan de betrokkene zelf
doelen stellen?
• Kan de betrokkene zelf
plannen?
• Kan de betrokkene eigen
gedrag monitoren?
Groepseducatie NAH
• Hulpvraag leren stellen
• Doelen leren stellen
• Oplossingen leren vinden
• Aan oplossingen werken
• Maak gebruik van de groep
• Geef huiswerk
Hulpvragen leren stellen
• We hebben het nu over…
• Hoe is dat voor jou, heb je hiermee te
maken
• Is dit voor jou belangrijk
• Hoe was dit voor het letsel
• Is dit veranderd
• Zie je zelf problemen, ben je ontevreden
• Wat zou je willen veranderen
Doelen leren stellen
• Je wilt dus …veranderen
• Wat is voor jou een wenselijke situatie
• Hoe kun je dat bereiken
• Wat zijn je eigen mogelijkheden
• Is de verandering haalbaar
Oplossingen leren vinden
• Verzin zoveel mogelijk oplossingen om
je doel te bereiken
• Heb je al een oplossing in gedachten
• Heb je al een oplossing geprobeerd
• Welke oplossing kies je
• Welke stappen ga je nu nemen
• Bijvoorbeeld informatie verzamelen,
hulp vragen aan xx
Aan oplossingen leren werken
• Wat ga je nu doen
• Wat is je plan
• Wat ga je concreet aanpakken
• Waar en met wie
• Wanneer
• Wanneer wil je erop terugkomen in de
groep
Zelf management bij gezinnen met NAH
• NAH heeft chronisch karakter
• Familieleden worden ook getroffen
• Doelen samen stellen
• Inzicht van de patiënt mogelijk
verminderd
• Stimuleren van actieve copingstijlen
• Aanleren van probleem oplossende
vaardigheden
Dank voor
uw aandacht!
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Download
Random flashcards
Create flashcards