voorlichting opzet aan personeel

advertisement
Introductie WOR aan medewerkers
Doel van de bijeenkomst
De voorlichtingsbijeenkomst heeft tot doel de medewerkers van de organisatie
inzicht te verschaffen in de wijze waarop de medezeggenschap binnen hun
organisatie gestalte gaat krijgen en welke rol en betekenis een OR-lid vervult voor
de organisatie, de collega's en zichzelf.
Doelgroep
Tot de doelgroep behoren alle medewerkers van de organisatie die onder het
medezeggen­schapsregime gaan vallen.
Trainer
De trainer (externe deskundige) is verbonden aan de academie voor
Medezeggenschap (avM) en heeft ruime kennis en ervaring op bovengenoemd
terrein.
Inhoud voorlichtingsbijeenkomst
De globale inhoud van de bijeenkomst is:

inleiding en begrippen WOR

taak en bevoegdheden OR

belang van medezeggenschap voor werkgever en werknemer

medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden

faciliteiten

verkiezingen en kandidaatstelling
Datum van uitvoering bijeenkomst en lokatie
De duur van de voorlichtingsbijeenkomst is beperkt tot 1,5 uur. De bijeenkomst
wordt gehouden op een nader te bepalen datum in een daarvoor geschikte
accommodatie.
voorlichting personeel
www.avmtraining.nl
Postbus 30, 5070 AA UDENHOUT
013-522 91 91
1/1
Download