Griekenland: hoopvolle signalen voor sommige sectoren?

advertisement
Griekenland: hoopvolle signalen
voor sommige sectoren?
Atradius – juli 2017
Summary
Samenvatting



In 2017 trekt het Griekse bbp aan, maar de economische situatie blijft fragiel.
Een aantal sectoren profiteert naar verwachting van het herstel, terwijl andere achterblijven.
De faillissementen zullen naar verwachting afnemen in 2017; het insolventieniveau blijft
echter hoog.
Aantal sectoren profiteert van het herstel
Op 15 juni zijn de ministers van financiën van de
Het Griekse bbp liet in 2016 evenwel een gematigd
eurozone overeengekomen om Griekenland opnieuw
een tranche van 8,5 miljard euro uit het internationale
herstel van de groei zien van 0,3% en deze zal naar
verwachting toenemen tot 2,7% in 2017, ervan
steunpakket toe te kennen. Deze tranche stelt Athene
in staat om de schuld van 7 miljard euro aan de
uitgaand dat het ESM (Europees Stabiliteits
Mechanisme) financieringsprogramma volledig wordt
Europese Centrale Bank die in juli moet worden
geïmplementeerd. De economische groei zal in 2017
afgelost terug te betalen. Betaling is echter nog wel
onderhevig aan parlementaire goedkeuring in een
gedreven worden door toenemende investeringen,
hogere particuliere consumptie (dankzij een afname
aantal landen. Tegelijkertijd blijft de toekomst van het
financiële hulpprogramma van 86 miljard euro
van de werkloosheid, die niettemin met 21% erg hoog
blijft) en een aantrekkende export.
afhankelijk van overeengekomen, maar zeer
omstreden economische hervormingen. De
bezuinigingsmaatregelen samen met het huidige
reddingsprogramma (bijvoorbeeld hogere
belastingen, hogere sociale zekerheidsbijdragen en
terugbetaling van schulden) en kapitaalcontroles
beperken de economische groei.
Sectoren zoals toerisme, de voedingsindustrie,
verpakkingen en (internationaal) transport zullen dit
jaar naar verwachting uit het dal klimmen en groei
noteren. Verwacht wordt dat zowel de export van
landbouwproducten (olijfolie, groenten, fruit, etc.) als
die van aardolie, farmaceutische en aluminium
producten zullen toenemen. Al deze sectoren zullen
kunnen profiteren van de hogere buitenlandse vraag
en de verbeterde internationale concurrentiepositie in
vergelijking met een aantal andere Zuid-Europese
landen zoals Portugal en Spanje. De situatie voor
sectoren zoals de bouw, bouwmaterialen, textiel en
de financiële sector (banken) blijft echter gespannen.
Afname van de faillissementen verwacht in 2017
De Griekse bankensector blijft last houden van een
hoog percentage niet-presterende leningen (NPL) van
ongeveer 37% van de totale leningenportefeuille. De
moeilijke situatie waar de Griekse banken zich in
bevinden trekt een wissel op het verstrekken van
schema worden uitbetaald.
De betalingsachterstanden zijn in 2016 afgenomen
ten opzichte van 2015. Voor 2017 wordt echter geen
grote verbetering verwacht. Vanwege het gematigde
economische herstel zullen de bedrijfsfaillissementen
met naar verwachting 2% afnemen, nadat ze sinds
2008 onafgebroken zijn toegenomen. Het
insolventieniveau blijft echter meer dan vijf keer zo
hoog als voor de crisis (i.e. voor 2008). Sectoren zoals
voeding en IT/elektronica zullen dit jaar naar
verwachting een recordafname in het aantal
faillissementen laten zien, terwijl insolventies in de
bouw, textiel en machine-industrie naar verwachting
hoog zullen blijven, zonder uitzicht op verbetering.
leningen, die nodig zijn om de dynamiek van de
particuliere sector te vergroten. Het afboeken van
slechte leningen gaat tot dusverre traag en recent
aangenomen insolventie-wetgeving (die bijvoorbeeld
het verkopen van NPL’s mogelijk maakt) moet nog
worden geïmplementeerd. De kredietgroei die hard
nodig is om de economische groei te ondersteunen,
blijft gematigd in 2017 en 2018 (verwachte
kredietgroei bedraagt respectievelijk 0,7% en 2,1%).
Deze vooruitzichten zijn dan zelfs nog redelijk
optimistisch, aangezien de veronderstelling is dat
kapitaalcontroles snel worden afgeschaft en de
resterende tranches uit het steunpakket volgens
Disclaimer
Dit rapport wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot een specifieke transactie,
investering of strategie. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie.
Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in dit rapport verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius
niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in dit
rapport wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van het
rapport, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de
partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis
van de in dit rapport verstrekte informatie om het even welke schade het betreft, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over de mogelijke negatieve
gevolgen.
Copyright Atradius N.V. 2017
Atradius N.V.
David Ricardostraat 1 · 1066 JS
Postbus 8982 · 1006 JD
Amsterdam
Nederland
Tel. : +31 20 553 9111
Fax :+31 20 553 2811
Atradius
Download