Trainingen aanbesteden en regie: kruip in de huid van de aanbieder

advertisement
De Oplossing
Trainingen aanbesteden
en regie: kruip in de huid
van de aanbieder
“De strategische afwegingen van een aanbieder worden ineens
een stuk helderder”
Hoe gaat een aanbieder het duel aan met andere aanbieders?
Welke strategieën past hij toe? Met welke ļ¬nanciële, economische
en juridische kaders krijgt een aanbieder te maken én hoe kijkt
hij aan tegen risico’s en claims? Wij geven u een kijkje in de
keuken van de ‘tegenpartij’. Zodat u met een frisse blik, meer
begrip en goed voorbereid uw projecten kunt aanbesteden en de
onderhandelingen kunt voeren.
UW VRAAG: met meer inzicht de onderhandelingen in
Het spel tussen aanbestedingsprofessionals en hun aanbieders is veelzijdig en intensief. De lange trajecten vol
onderhandelingen vragen om kennis van de spelregels en inzicht in de wereld van de tegenspeler. Vaak komt
u echter moeilijk los van vaste denkkaders en lukt het niet vanuit het perspectief van de aanbieder te kijken.
Terwijl het juist erg verfrissend kan zijn en een heel ander licht op zaken kan werpen. Maar wie zorgt voor die
verfrissing?
ONZE OPLOSSING: uw potentiële partners leren kennen
met een training op maat
Met ‘Kruip in de huid van uw aanbieder’ bieden wij een uitgebreid programma van trainingen, workshops en
games. Interactief en gekoppeld aan uw eigen dagelijkse praktijk. Op basis van uw wensen en behoeften
stellen we een trainingsprogramma op maat samen. Specifiek voor uw organisatie of samen met andere.
Door onze professionals of in samenwerking met uw eigen trainers, in huis of buiten de deur. We gaan uit
van een integrale aanpak. Aan de hand van interessante project-cases, ervaren deelnemers zélf hoe het
is om aanbieder te zijn in de bouw, infrastructuur en energiemarkt. Onze trainers hebben ruime ervaring
als aanbieder in verschillende DBFM-projecten, zoals het PPS-project de A59, de HSL-Zuid, de tweede
Coentunnel en de Zuiderzeelijn. Daarnaast bieden Balance professionals op onder meer juridisch, financieel en
projectbeheergebied, ondersteuning en staan zij klaar om inhoudelijke vragen te beantwoorden.
DE DIENSTVERLENING
Interactieve presentaties
Aanbiedersstrategie - Hoe kiest een aanbieder de beste strategie? In vogelvlucht gaat u door de markt en
krijgt u inzicht in de drijfveren, bedrijfsstrategie en de rol van de aanbieders: traditioneel of innovatief.
Contractmanagement - Wat is goed contractmanagement? In deze presentatie maakt u kennis met de
strategische overwegingen van de aanbieder tijdens de ontwikkelings- en uitvoeringsfase van een project.
Workshops
Risicomanagement - Hoe gaat een aanbieder om met zijn risico’s? In een fictief project brengen we de
verschillende risico’s in kaart van het project, de opdrachtgever en de aanbieder, en hoe de aanbieder deze
risico’s analyseert en integreert in de post ‘onvoorzien’.
Interfacemanagement, waarom en hoe? - Wanneer verschillende projecten naast elkaar lopen, kunnen
werkvelden elkaar overlappen en zogeheten ‘opkniprisico’s’ spelen. In deze workshop leert u een methode om
deze raakvlakken goed te managen.
Games
Aanbieders in duel: De praktijk van de competitie - Na een korte inleiding over een uitgekiende methode
waarmee een aanbieder zijn meerwaarde kan laten zien, gaat u in een praktische game de strijd aan met andere
cursisten om de gunst van de opdrachtgever.
Unsolicited proposal: Wie lost de breinbreker op? - Op basis van een infrastructureel, ruimtelijk of
energievraagstuk maakt u in teamverband een aanbieding voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
DAAROM BALANCE:
+
+
+
+
+
+
+
Ruime ervaring met deze trainingen en games
Ruime expertise als aanbieder
Ervaren professionals als opdrachtgever met grote aanbestedingstrajecten
Altijd in nauwe samenwerking en samenspraak met u
Advies en ondersteuning op delen of in het hele proces
Elke professional werkt vanuit én met het Balance-netwerk
Expertise geborgd en ontsloten door kundige trainers en spelbegeleiders
Meer weten?
Neem voor meer informatie of een persoonlijke
kennismaking contact op met Cees Maaskant,
directeur Balance Technisch Management.
Telefoon: 020 - 676 39 93
E-mail: [email protected]
Download